Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dopisom vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da je pri sklenitvi prisotnih največ 10 oseb. V Obalno-kraški statistični regiji je sklepanje zakonskih in partnerskih zvez dovoljeno ob pogoju, da so prisotne največ 3 oziroma 4 osebe.

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v Republiki Sloveniji in v ta namen odrejenih ukrepov, je minister, pristojen za družino, v skladu z določbo petega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 z dopisom z dne 12. 3. 2021 vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju da je pri sklenitvi prisotnih največ 10 oseb, ter ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanju vseh veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe. V Obalno-kraški statistični regiji, kjer je skladno z določbami Odloka zbiranje ljudi prepovedano, je sklepanje zakonskih in partnerskih zvez dovoljeno ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ 3 osebe (to je bodoča zakonca oziroma partnerja ter matičar) oziroma največ 4 osebe (v koliko je skladno z določbami Zakona o upravnem postopku potrebna prisotnost tolmača), ter ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanju vseh veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe.