Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo o namenu porabe sredstev dodeljenih z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omiltvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 - PKP 7

12. marca 2021 bodo, na tekoče račune prostovoljnih gasilskih društev, nakazana sredstva, ki so namenjena kritju izpada prihodkov prostovoljnih gasilskih društev v letu 2020, ki so nastala zaradi epidemije COVID-19.

Vsa prostovoljna gasilska društva lahko sredstva porabijo za nakup osebne zaščitne opreme, nakup skupne zaščitne opreme, vzdrževanje ali nakupe gasilskih vozil, obnove in investicije v gasilskih domovih oziroma za kritje stroškov, ki nastajajo pri izvajanju javne gasilske službe. 

O porabi sredstev ni treba podajati poročil.