Skoči do osrednje vsebine

Svečana prisega pravosodnih policistk

Na Generalnem uradu je danes potekala svečana prisega dveh novo sprejetih pravosodnih policistk, ki bosta svoje delo opravljali v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig in Ljubljana.

Generalni direktor mag. Bojan Majcen je obema kandidatkama čestital za uspešno opravljeno usposabljanje in izpite ter izpostavil, da z današnjo prisego prejemata polna pooblastila za delo, izboljšuje pa se tudi njun status. Izrazil je zadovoljstvo, da se družina zaposlenih v zaporih z njuno prisego povečuje. V duhu nedavnega mednarodnega dneva žensk je spomnil na pomembno vlogo žensk v naših delovnih sredinah. V Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij po podatkih za leto 2020 med pooblaščenimi uradnimi osebami zaposlujemo 10,3 % pravosodnih policistk.

Z obema pravosodnima policistkama je izmenjal poglede in izkušnje glede različnih vidikov dela tega poklica, vsebine usposabljanja in počutja na delovnem mestu. Generalni direktor je poudaril, da vsak zaposleni sooblikuje odnose v kolektivu, ki morajo biti zgrajeni na medsebojnem spoštovanju na vseh ravneh.