Skoči do osrednje vsebine

1. seja Delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v RS

Na Ministrstvu za kulturo je danes potekala 1. seja Delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji.

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti, vodja delovne skupine, ki je bila vzpostavljena z današnjo sejo, je uvodoma poudaril, da ''ministrstvo skrbi za ohranitev kulture, jezika, identitete. Prav tako omogoča, da se izvajajo aktivnosti s širšega področja kulture.'' Minister je pozdravil predstavnike drugih resorjev ter poudaril, da je potrebno nadaljevati z dialogom. Ustanovitev delovne skupine pa prinaša še celovitejšo možnost vzpostavitve tematskega okvirja in pristopa k reševanju izzivov, s katerimi se srečujejo pripadniki nemško govoreče etnične skupine v RS.

Na seji so sodelovale članice oziroma člani delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov Ministrstva za kulturo, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti in Zveze kočevarskih organizacij.

Predstavniki Ministrstva za kulturo, Ministrstva za zunanje zadeve ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so predstavili aktualne aktivnosti resorjev, namenjene pripadnikom nemško govoreče etnične skupine. Ministrstvo za kulturo že od leta 1993 finančno podpira različne kulturne projekte zvez, društev in drugih nevladnih organizacij, ki so namenjeni pripadnikom nemško govoreče etnične skupine na območju Slovenije, najprej v okviru splošnega razpisa, od leta 2008 pa kot posebni razpis na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti. Razpis za leto 2021 je bil objavljen 12. februarja, čas za prijavo je do 15. marca, razpis se letos že četrto leto izvaja v elektronski obliki. Sredstva na razpisu je ministrstvo povišalo za 45%.

Ministrstvo za kulturo je že pred ustanovitvijo te delovne skupine stalno komuniciralo s pripadniki nemško govoreče etnične skupine in jim strokovno svetovalo. V okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ministrstvo izvaja Javne razpise za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada. V letu 2021 je predvidena objava zadnjega tovrstnega javnega razpisa, na katerega se lahko kot že na prejšnjih razpisih prijavijo organizacije, ki bodo izvajale operacije, namenjene pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v RS. Prav tako je financiranje projektov možno tudi v okviru vsakoletnega razpisa za različne manjšinske etnične skupnosti Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS.

Svoje delovanje na področju plesnega izročila in založniške dejavnosti ter druge aktivnosti so predstavili tudi pripadniki nemško govoreče etnične skupine, ki so med drugim izpostavili tudi skrb za jezik, še posebej za kočevarščino, ki izgublja število govorcev. Strinjali so se, da je ustanovitev delovne skupine prvi korak k proučitvi njihovih predlogov in k izoblikovanju morebitnih kasnejših stališč.

Okvirna konvencija Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin (OKVNM), ki je začela veljati 1. februarja 1998, je ena najcelovitejših meddržavnih pogodb za varstvo pravic pripadnikov narodnih manjšin. Pogodbenice te konvencije, med njimi tudi Slovenija, se zavezujejo, da bodo uveljavljale popolno in dejansko enakopravnost pripadnikov manjšin na vseh področjih gospodarskega, družbenega, političnega in kulturnega življenja in hkrati ustvarjale razmere, ki jim bodo omogočale izražati, ohranjati in razvijati svojo kulturo in identiteto.

Ministrstvo za kulturo si bo tudi v luči Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti tudi v prihodnje prizadevalo za kontinuiran in uspešen dialog s pripadniki nemško govoreče etnične skupine.

Člani delovne skupine so se dogovorili, da bo naslednja seja čez predvidoma štiri mesece.