Skoči do osrednje vsebine

Projekt Barnahus - Pomoč otrokom v najbolj ranljivih trenutkih njihovega življenja

Danes je potekal virtualni študijski ogled projekta Barnahus/Hiša za otroke. Namen srečanja je bil prisluhniti izkušnjam strokovnjakov iz tujine. V nagovoru je državni sekretar Matic Zupan poudaril pomembnost tega projekta pri obravnavi otrok v slovenskem kazenskem pravosodju.

Danes je potekal virtualni delovni obisk oz. virtualni študijski ogled projekta Barnahus /Hiša za otroke, ki sta ga organizirala Svet Evrope in  Generalni direktorat Evropske komisije za podporo strukturnim reformam (GD REFORM). Prvotno je bilo načrtovano, da bi izvedli ta delovni obisk v Državnem zboru v živo, vendar je ta dogodek zaradi epidemije potekal v virtualni obliki. Udeležence je prek spletne platforme nagovoril državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Matic Zupan.

Državni sekretar je v svojem nagovoru izpostavil, da je predlog Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke požel izjemno odobravanje, ne le na strokovni, temveč tudi na politični ravni. Vzpostavljanje in delovanja Barnahusa bo v Sloveniji svojevrsten unikum v sistemu kazenskega pravosodja. »Slovenija sicer pogosto zelo visoko kotira na primerjalnih lestvicah glede dostopnosti pravosodja za otroke, vendar pa moramo opraviti še veliko dela,« je poudaril državni sekretar in nadaljeval, da »imamo tudi v tem delu srečo, da na investiciji delajo odgovorni in srčni posamezniki.«

Predlog zakona je že v Državnem zboru in bo v četrtek obravnavan na matičnem Odboru za pravosodje; predvidoma v zadnjem tednu marca pa bo potem obravnavan še na plenarni seji Državnega zbora. Državi sekretar Zupan se je ob tej priložnosti zahvalil tudi vsem poslankam in poslancem Odbora za pravosodje, ki so si vzeli čas, da so se danes udeležili dogodka.

Namen današnjega srečanja je bil predvsem prisluhniti izkušnjam strokovnjakov Islandije, Norveške in Švedske. »Izkušnje so za nas izjemno dragocene in jih bomo seveda upoštevali pri našem projektu, ki skuša zajeti najboljše iz vseh svetov in dejansko narediti korak naprej pri obravnavi otrok v slovenskem kazenskem pravosodju,« je še povedal državni sekretar.

Vzpostavitev osnov za osnove za timsko delo v hiši za otroke

Pred dobrim mesecem se je začel tudi uradno izvajati vnaprej opredeljen projekt »Barnahus/Hiša za otroke«, ki je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništva in podjetništvo za mlade (skrajšano: Izobraževanje – krepitev človeških virov). Skupna vrednost projekta je 1.583.588 EUR in bo trajal 30 mesecev, in sicer do 31. 7. 2023.

V okviru vnaprej opredeljenega projekta bomo uredili prostore hiše za otroke in zagotovili njeno pilotno delovanje, v okviru katerega bomo vzpostavili ustrezne protokole dela, priročnike in vzpostavili osnove za timsko delo v hiši za otroke. Zagotovljena bodo tudi vsa potrebna usposabljanja za strokovnjake, ki bodo delali v hiši, ter za strokovnjaki vseh sodelujočih institucij. V okviru projekta so predvidene tudi kampanje za ozaveščanje in senzibilizacijo splošne javnosti o problematiki zlorabe otrok, pa tudi o sami hiši za otroke, saj je za njeno uspešno delo nujno zaupanje javnosti. S pomočjo projekta bodo tako izpolnjeni ključni pogoji, da bo hiša za otroke v Sloveniji lahko zaživela in delovala v skladu s standardi kakovosti modela Barnahus.