Skoči do osrednje vsebine

Na praznik žena - 7. seja Sveta za ženske na podeželju

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj potekala 7. seja Sveta za ženske na podeželju, ki se je je udeležil minister dr. Jože Podgoršek.

Minister dr. Podgoršek na 7. seji Sveta za ženske na podeželju

Minister dr. Podgoršek na 7. seji Sveta za ženske na podeželju | Avtor: MKGP

Minister je uvodoma je čestital vsem prisotnim ženam za njihov praznik in zaželel, da ga preživijo čim bolj prijetno. Poudaril je, da je na deklarativni ravni danes praznovanje samoumevno, v preteklosti pa ni bilo tako.

V nadaljevanju seje je minister predstavil politiko vodenja ministrstva od nastopa mandata ter prioritete, ki si jih je zastavil. Ponosen je na opravljeno delo v tem času in angažiranost celotne ekipe sodelavcev v teh za delo oteženih razmerah ter ob nakopičenih problemih v resorjih kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane. 1. julija letos prične Slovenija s predsedovanjem Svetu EU, do takrat je načrtovan zaključek usklajevanja normativnega dela področja ter pošiljanje predlogov v sprejem na vlado.

Člani Sveta so seznanili tudi z aktivnostmi, ki potekajo na področju priprave strateškega načrta nove Skupne kmetijske politike za obdobje 2023 – 2027. Ob predstavitvi priprave načrta je bilo izpostavljeno, da se sedanje programsko obdobje podaljšuje za dve leti, prihajajoče pa skrajšuje za dve leti. Trenutni osnutek Strateškega načrta (SN) je v fazi predstavitve in razprave z deležniki. Tako je bila v sredini meseca februarja izvedena tridnevna virtualna delavnica z različnimi deležniki v okviru medresorskih delovnih skupin, v začetku marca pa bodo potekale predstavitve osnutka SN različnim sektorjem. Minister dr. Podgoršek je ob tem izpostavil, da morajo biti intervencije v SN pripravljene tako, da jih bomo lahko izvajali in da bomo z njimi dosegli zastavljene cilje.

Svet v okviru svojih nalog spremlja položaj žensk na podeželju in daje predloge za izboljšanje njihovega položaja, daje strokovna mnenja k ukrepom kmetijske in drugih politik, ki vplivajo na položaj žensk na podeželju, prispeva k ozaveščanju o posebnem položaju žensk na podeželju in informiranju širše javnosti v zvezi s to problematiko ter spodbuja organizirano delovanje in medgeneracijsko sodelovanje žensk na podeželju.

Svet za ženske na podeželju sestavljajo: Vlasta Nussdorfer (predsednica Sveta), Irena Ule (predsednica Zveze kmetic Slovenije), dr. Majda Černič Istenič (Biotehniška fakulteta), Nežka Režek in Jožica Gričnik (Zveza kmetic Slovenije), Fanika Simeonov (Sindikat kmetov Slovenije), Rok Damijan, Anja Mager ter Doris Letina (Zveza slovenske podeželske mladine), Marjan Golavšek in Andrejka Krt (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije), dr. Magdalena Šverc (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve), Danica Cerar (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), Hermina Oberstar ter Sonja Gostiša (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).