Skoči do osrednje vsebine

Podatki o plačah zaposlenih v MNZ za februar 2021

Kot smo napovedali ob začetku stavke, objavljamo zadnje podatke o bruto plačah javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve, Policije in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve.

Bruto plače javnih uslužbencev

V preglednici so prikazane bruto plače javnih uslužbencev ministrstva z organoma v sestavi za februar 2021, razen tistih, ki opravljajo delo prek javnih del, in tistih, ki so prejeli plačo, nižjo minimalne bruto plače (1024,24 evra). Plačo nižjo od minimalne plače lahko prejmejo praviloma le tisti, ki zaradi različnih osebnih okoliščin opravljajo delo v krajšem delovnem času (uveljavljajo pravico na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, imajo pravice iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sklenejo ali prekinejo delovno razmerje sredi meseca in podobno), zato bi razkritje teh podatkov lahko predstavljalo razkritje občutljivih osebnih podatkov.

Prikazani so podatki o dejanski bruto plači javnih uslužbencev, ki vključuje:

  • osnovno plačo,
  • del plače za delovno uspešnost,
  • vse dodatke, ki so bili javnim uslužbencem izplačani 5. marca 2021.

V znesek niso vključena povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom (na primer povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, povračila stroškov na službenem potovanju in podobno).

Dodatki

Javni uslužbenci v času epidemije COVID-19 prejemajo tudi dodatek za rizične razmere, zato so plače v tem obdobju višje, kot bi bile sicer. Javni uslužbenci so na podlagi veljavnih predpisov upravičeni tudi do plačila redne delovne uspešnosti, na podlagi različnih stavkovnih sporazumov pa tudi do plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

V preglednici je zato posebej prikazana še višina plačila za delovno uspešnost in dodatka za delo v rizičnih razmerah (za delo opravljeno v času epidemije). Oba zneska sta že vključena v prikazano bruto plačo javnega uslužbenca. Povprečni odstotek dodatka za rizične razmere, obračunan pri plači za februar 2021, je v Ministrstvu za notranje zadeve 12,4 odstotka, v Policiji 21,7 odstotka in v Inšpektoratu RS za notranje zadeve 15,6 odstotka.

V državni upravi je izplačilo plač praviloma 5. v mesecu, zato je obračun plač izveden še pred koncem tekočega meseca. Glede na navedeno se dodatki za delo v posebnih pogojih dela in delo prek polnega delovnega časa praviloma obračunavajo za pretekli mesec. Enako velja tudi za delovno uspešnost in obračun nadomestila plače zaradi odsotnosti javnih uslužbencev (dopust, bolniška, spremstvo in podobno). Vsi navedeni dodatki in nadomestila so praviloma obračunani za januar 2021. V bruto plači so lahko zajeti tudi poračuni plač dodatkov za pretekle mesece.