Skoči do osrednje vsebine

Krepimo sredstva za dobavo hrane najbolj ogroženim

V luči blaženja posledic epidemije COVID-19 je ministrstvo v letu 2020 za več kot 20 odstotkov povečalo prvotna sredstva namenjena nakupu prehranskim izdelkov. V odziv na predvideno prihodnje poslabšanje socialnega položaja prebivalstva zaradi epidemije COVID-19, smo na ministrstvu pripravili spremembo Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, s katero se bo zagotovilo dodatna EU sredstev v višini 8.915.788 evrov.

Socialni položaj v Sloveniji se je zaradi posledic epidemije COVID-19 v letu 2020 poslabšal. Zvišalo se je število prejemnikov denarne socialne pomoči, kar je povezano predvsem z izgubo zaposlitve in posledično vira dohodkov, saj so se zaradi omejitvenih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 številne gospodarske panoge zaprle. Glede na napovedi vpliva epidemije COVID-19 na družbeno in gospodarsko situacijo v Sloveniji v prihodnje, se bodo letne potrebe po pomoči v hrani v naslednjih letih povečale. V naslednjih treh letih naj bi se število socialno in materialno ogroženih oseb in posledično osnovna potreba po pomoči v hrani povečala za približno 25 odstotkov. To pomeni, da sredstva iz obstoječega programa ne zadostujejo za zagotavljanje minimalnega obsega pomoči najbolj ogroženim v naslednjih treh letih.

Ključni namen predlagane spremembe je zagotoviti dodatna EU sredstva v višini 8.915.788 evrov, s katerimi bo ministrstvo do konca leta 2023 zagotavljal dodatne količine hrane najbolj ogroženim, še zlasti tistim, ki jih je epidemija COVID-19 še posebej prizadela, financiral stroške humanitarnih organizacij za razdeljevanje dodatne hrane in izvajanje spremljevalnih ukrepov, ki so namenjeni izboljšanju socialne vključenosti prejemnikov hrane, ter zagotavljali tehnično pomoč za nemoteno izvajanja in upravljanje programa. Gradivo bo v naslednjih dneh posredovano tudi v medresorsko usklajevanje in v obravnavo na Vlado Republike Slovenije.

Ministrstvo vseskozi pristopa k reševanju razmer nastalih kot posledica poslabšanje socialnega položaja prebivalstva zaradi epidemije COVID-19. Med drugim je ministrstvo z dobavitelji prehranskih izdelkov dogovorilo predčasno pomladno dobavo izdelkov. V mesecu maju 2020 je bilo tako v skladišča partnerskih organizacij dobavljenih okrog 1.214.000 kg hrane (pšenična moka, mleko, olje, riž, testenine, konzervirani pelati, konzerviran fižol). Prav tako je ministrstvo predlagalo, Vlada Republike Slovenije pa dne 12. 5. 2020 sprejela sklep o prerazporeditvi 600.000 EUR iz leta 2022 v leto 2020, kar je ministrstvu omogočilo, da je septembra 2020 v skladišča partnerskih organizacij dobavilo dodatnih 500.000 kg hrane. V skladišča obeh partnerskih organizacij je bilo tako v letu 2020 dobavljeno skupaj 4000 ton hrane.