Skoči do osrednje vsebine

Trajnostna mobilnost v šolah in vrtcih

Projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah Ministrstva za infrastrukturo tudi v drugi izvedbi aktivnosti v vrtcih in osnovnih šolah dosega odlične rezultate.

V drugi izvedbi aktivnosti, ki se je izvajala septembra in oktobra 2020, je sodelovalo 24.749 učencev iz 117 osnovnih šol (tako matičnih kot podružničnih šol). Pripravljena je bila analiza ankete o drugi izvedbi aktivnosti kokoška Rozi za osnovnošolce. Podatki predstavljajo podatke treh anket za beleženje potovalnih navad učencev, in sicer pred začetkom aktivnosti, med njenim potekom ter ob zaključku. Do sredine januarja 2021 je anketo izpolnilo 15.649 oziroma 81,2 % sodelujočih učencev. Nižji delež izpolnjenih anket je posledica zaprtih šol zaradi COVID-19; nekatere šole so aktivnost izvedle tik pred zaprtjem, druge so načrtovale izvedbo aktivnosti v novembru, ko so bile šole že zaprte.

V času izvajanja aktivnosti se je občutno povečal delež anketirancev, ki so v šolo prihajali peš, s skirojem, rolerji, kotalkami ali rolko. Če je bil ta delež pred aktivnostjo nižji od 40 %, se je v času aktivnosti povišal na okoli 50 %. Pri tem moramo opozoriti, da je tretjina anketiranih svojo pešpot v šolo opredelila v celoti ali delno nevarno. Skoraj polovica anketirancev pa je menila, da je kolesarska pot do šole v celoti ali delno nevarna. Kljub temu je bila veliki večini udeležencev aktivnost Gremo peš s kokoško Rozi všeč (76,7 % od 11.978 sodelujočih).

Vrtci in spreminjanje mobilnostnih navad

V drugi izvedbi aktivnosti, ki se je prav tako izvajala septembra in oktobra 2020, je sodelovalo 6.567 otrok iz 71 vrtcev. Za spremljanje poteka igre so bile oblikovane tri ankete: z njimi so koordinatorji beležili potovalne navade otrok in njihovih staršev pred začetkom igre, med njenim potekom in po zaključku. V 2. izvedbi se je med potekom belega zajčka uporaba peš hoje povečala za približno 23%, dočim v 1. izvedbi pa skoraj za 50%.  Na podlagi podatkov iz 1. izvedbe, ko je bila uporaba avtomobila po aktivnosti 57%, je sedaj v 2. izvedbi začetno stanje uporabe avtomobilov 67,4%, s tem zaznavamo  rahlo povečan odstotek otrok, ki jih v vrtec pripeljejo starši z avtomobilom. Poudariti je treba, da smo v 1. izvedbi po aktivnosti zaznali 10 % povečan delež otrok, ki v šolo hodijo peš ali s skirojem – verjamemo, da bo tako ali bolje tudi letos, podatki pa bodo na voljo šele po opravljeni aktivnosti in izpolnjeni anketi, saj jih zaradi zaprtja vrtcev ni bilo možno pridobiti. Do takrat pa vsekakor podpiramo spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa in kolesarjenja za opravljanje poti v vrtec.

Usposobili več kot 200 novih koordinatorjev

Med 3. in 5. novembrom 2020 smo organizirali usposabljanja za koordinatorje aktivnosti v vrtcih in osnovnih šolah; zaradi veljavnih omejitev so ta potekala v spletni obliki. Prvi dan je bil namenjen splošnemu pregledu sodelovanja, naslednji ločeno za koordinatorje v vrtcih in tretji dan za tiste v osnovnih šolah. Na usposabljanjih so imeli aktivno vlogo tudi multiplikatorji. Predavanja so predstavljala enako vsebino kot v prejšnjih sklopih izobraževanj: trajnostni razvoj in trajnostno mobilnost, možnosti vključevanja trajnostne mobilnosti v učne in vzgojne procese ter pregled aktivnosti Gremo peš in Beli zajček. Tako predavatelji kot sama izvedba usposabljanja so prejeli veliko pohval.

Analize okolice šol in predlogi ukrepov

Javno naročilo predvideva tudi aktivnost za hitro analizo okolice šol. V sodelovanju s koordinatorji in multiplikatorji smo pomagali šolam oblikovati poziv občinam za ureditev problematičnih delov okolic šol za varen prihod otrok v šolo. Za podkrepitev predlogov so pripravili tudi enostavne kartografske prikaze okolice šol z označenimi problematičnimi deli in predlogom izboljšanja infrastrukture ali prometnih režimov. Koordinatorji so si pri pripravi predlogov ukrepov, s katerimi bi izboljšali pogoje za trajnostne prihode otrok v šolo, pomagali tako z analizo okolice šole in problematičnih prometnih točk kot s prejetim naborom možnih ukrepov (infrastrukturni, organizacijski, promocijski in izobraževalni).

Opravljena je bila kvantitativna analiza predlaganih ukrepov, vključenih v prva prispela poročila koordinatorjev šol. Prejeli smo 146 poročil koordinatorjev aktivnosti v vrtcih. Predlogi ukrepov so bili vključeni v poročila 34 vrtcev in vključevali 147 predlogov ukrepov. Največ, 125, jih je bilo infrastrukturnih, od tega jih je 45 predlagalo vzpostavitev prehoda za pešce. Prejeli smo tudi 32 poročil koordinatorjev s 26 različnih šol. Predlogi ukrepov so bili vključeni v poročila 9 izmed 26 šol. Vključevali so 65 predlogov ukrepov. Največ, 48, jih je bilo infrastrukturnih, od tega jih je 20 predlagalo vzpostavitev prehoda za pešce. Podatki predstavljajo prve delne rezultate analize. Čeprav dajejo prvo sliko o prednostnih potrebah šol, je vsekakor treba upoštevati, da gre za preliminarne rezultate – za boljšo sliko bo treba počakati na večje število popolnih poročil koordinatorjev osnovnih šol in vrtcev.

Upamo, da bodo okoliščine v spomladanskem času naklonjene izvajanju aktivnosti. Prepričani smo, da si bodo otroci želeli nadoknaditi zamujene klepete, to pa bodo najbolje storili ravno med aktivnim prihodom v šolo!