Skoči do osrednje vsebine

Sklepi o prenehanju delovnega razmerja so bili izdani pred učinkovanjem sklepa Ustavnega sodišča

Objavljamo pojasnilo v zvezi z obtožbami v medijih o vročanju sklepov o prenehanju delovnega razmerja tistim javnim uslužbencem Ministrstva za notranje zadeve z organoma v sestavi, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, po tem ko je Ustavno sodišče že začasno zadržalo izvrševanje teh določb Zakona o javnih uslužbencih.

V skladu z 39. členom Zakona o ustavnem sodišču se sklep, s katerim Ustavno sodišče zadrži izvrševanje predpisa, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v uradnem glasilu, v katerem je bil objavljen predpis oziroma splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil. Zadržanje začne učinkovati naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije, v primeru javne razglasitve sklepa pa z dnevom njegove razglasitve.

Ustavno sodišče sklepa, s katerim je zadržalo izvajanje določb Zakona o javnih uslužbencih, ni javno razglasilo na javni seji, ampak ga je 23. februarja 2021 objavilo na svoji spletni strani, nato pa še objavilo v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 28/2021, z dne 26. februar 2021. Glede na navedeno je sklep Ustavnega sodišča začel učinkovati šele 27. februarja 2021. To je torej več kot teden dni za tem, ko sta minister za notranje zadeve in generalni direktor policije sklepe izdala in jih je Ministrstvo za notranje zadeve začelo vročati v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.

Po mnenju Ustavnega sodišča morajo biti predpisi objavljeni v Uradnem listu, preden začnejo veljati, zato v skladu z veljavno zakonodajo tudi odločitve Ustavnega sodišča ne morejo začeti veljati, dokler niso javno razglašene oziroma dokler niso objavljene v Uradnem listu.

Glede obtožb, da so bili sklepi o prenehanju delovnega razmerja izdani zgolj določenim javnim uslužbencem, ki so zaradi takšnih ali drugačnih razlogov moteči, pojasnjujemo, da so bili sklepi brez izjem izdani vsem javnim uslužbencem Ministrstva za notranje zadeve z organoma v sestavi, ki so na dan izdaje sklepov izpolnjevali pogoje za starostno upokojitev.