Skoči do osrednje vsebine

Odziv Ministrstva za obrambo na dopis Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije ministru Mateju Toninu

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) je včeraj po elektronski pošti na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje posredoval dopis, ki je bil sicer naslovljen na ministra za obrambo mag. Mateja Tonina. V dopisu je navedenih vrsta neutemeljenih očitkov, med drugim tudi o nespoštovanju stavkovnih zahtev s strani ministrstva, in očitek o zavračanju sindikalnega dialoga, ki jih v celoti zavračamo. V nadaljevanju navajamo kronološki pregled dopisovanja med sindikatom in ministrstvom, ki potrjuje, da se je ministrstvo sproti odzivalo na njihove dopise.

SPSG je 11. 11. 2020 na ministrstvo posredoval dopis s pobudo za srečanje z ministrom za obrambo mag. Matejem Toninom. Na ta dopis jim je 13. 11. 2020 vodja Kabineta ministra odgovoril, da je za pogovore s SPGS minister pooblastil državnega sekretarja mag. Damjana Jaklina, ki je na ministrstvu pristojen za področje zaščite in reševanja, kamor sodi tudi področje gasilstva, ter da bo v prihodnje on sogovornik za vsa odprta vprašanja s SPGS. V tem dopisu so bili tudi obveščeni, da jim bo državni sekretar pisno odgovoril na poziv glede nadaljevanja pogajanj za kolektivno pogodbo poklicnega gasilstva. Na enak način je minister pooblastil drugega državnega sekretarja Uroša Lampreta za vodenje socialnega dialoga s štirimi sindikati s področja obrambe, ki se vse od začetka mandata odvija nemoteno.

Na omenjeni dopis je še istega dne prispel odgovor SPGS, da predlog zavračajo in da se želijo pogovarjati le z ministrom za obrambo. 17. 11. 2020 jim je na njihov dopis z dne 11. 11. 2020 odgovor glede nadaljevanja pogajanj za kolektivno pogodbo poklicnega gasilstva posredoval še državni sekretar, v katerem jim je pojasnil, da zaradi okoliščin, povezanih z razglašeno epidemijo covida-19, pogajanj ne moremo nadaljevati do odločitve Vlade Republike Slovenije. Po tem datumu je sindikat enako zahtevo na Ministrstvo za obrambo posredoval še 18. 12. 2020, kar je ministrstvo že pisno odgovorilo z dopisi 13. 11. 2020 in 17. 11. 2020, kot smo pojasnili zgoraj.

Če strnemo. Ministrstvo za obrambo je ves čas pripravljeno na pogovore s SPGS, vendar pa pogovore z državnim sekretarjem mag. Damjanom Jaklinom, ki ga je za to pooblastil minister, zavrača sindikat.

V včerajšnjem dopisu SPGS nas je najbolj zbodel očitek, da »so izkazi spoštovanja, ki jih minister prek javnih občil in javnih prireditev namenja slovenskim gasilcem in gasilkam le prazne besede brez sleherne vsebine.« Ta trditev sindikata je žaljiva in ne ustreza resnici.

  • Šesti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa zagotavlja dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve vpoklicanim pripadnikom Civilne zaščite za nepoklicno opravljanje nalog, državljanom, ki so vpoklicani ali aktivirani preko pristojnega centra za obveščanje k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, in prostovoljcem, ki so v času epidemije vključeni ali vpoklicani v opravljanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči v višini 30 evrov, in sicer:

– 10 evrov za opravljanje nalog do 4 ure,

– 20 evrov za opravljanje nalog od 4 do 8 ur in

– 30 evrov za opravljanje nalog, daljših od 8 ur.

Prejeli so jih tudi prostovoljni gasilci, ki so vpoklicani k nepoklicnemu opravljanju nalog med epidemijo covida-19.

  • Na predlog Ministrstva za obrambo je Vlada Republike Slovenije zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob epidemiji covida-19 lokalnim skupnostim zagotovila sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni covid-19 v višini 6.500.000 evrov. Lokalne skupnosti so lahko ta sredstva namenila tudi gasilskim društvom. 
  • V sedmem paketu ukrepov za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa smo dodatno pomoč namenili tudi prostovoljnim gasilskim društvom glede na kategorijo v višini od 2000 do 4500 evrov ter dodatnih 1000 evrov prostovoljnim gasilskim društvom s statusom osrednje enote. S to finančno pomočjo smo delno pokrili izpad prihodkov, ki jih prostovoljna gasilska društva pridobivajo z donacijami, organizacijami veselic in drugih prireditev, a jih leta 2020 zaradi epidemije covida-19 ni bilo mogoče izvajati ali pa so bile izvedene v močno skrčenem obsegu. 
  • Poleg navedenega je Vlada Republike Slovenije v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo uvedla nov dodatek za zaposlene v javnem sektorju, ki so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije covida-19. Sredstva za navedeni dodatek, do katerega so bili upravičeni bolj izpostavljene dejavnosti, poklici in proračunski uporabniki, med njimi tudi gasilci, so v višini 15,6 milijona evrov prejele tudi lokalne skupnosti
  • Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je za obvladovanje epidemije covida-19, na predlog predstavnikov ZSPG in Gasilske zveze Slovenije, neporabljena sredstva za širši namen v višini 585.000 evrov preusmeril v nakup tehnike za izvajanje izobraževanj na daljavo na državni in regijski (gasilski) ravni,  posodobitev tehnike v poveljniškem vozilu PV-2, vzdrževanje in nadgradnjo aplikacije Vulkan, nakup tehnike za avdio-video konference, nakup dekontaminacijske opreme za Gasilsko enoto širšega pomena in Gasilsko šolo, nakup osebne varovalne opreme za inštruktorje, opreme za gašenje in tehnično reševanje ter simulator za usposabljanje. Upravičenci so tako prostovoljne kot tudi poklicne gasilske enote, gasilske zveze, Združenje poklicnih gasilcev Slovenije in Gasilska šola. 
  • V letošnjem  letu načrtujemo še petodstotno povišanje sredstev za sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Slovenije in gasilskih enot širšega pomena ter 29-odstotno povišanje sredstev za sofinanciranje nabave zaščitno reševalne opreme in vozil. 
  • Poleg tega smo v okviru finančne razbremenitve občin pripravili rešitve za enotno zavarovanje gasilcev in opreme, s katerimi bo država prevzela celotno plačilo zavarovanj gasilcev ter sofinancirala zavarovanja vozil, opreme in objektov. Občine bodo s tem finančno razbremenjene, gasilci pa ustrezneje zavarovani. 

Vsebin in izzivov za razvoj slovenskega gasilstva nam tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo. Pripravili smo že celovit predlog vsebin zaščite in reševanja v višini 150 milijonov evrov evropskih sredstev.  Po desetletjih obljub bo to prvi korak pri vzpostavitvi enotnega Nacionalnega centra civilne zaščite, ki bo na enem mestu združil vse, ki delujemo na področju zaščite in reševanja. Boljši odziv na naravne nesreče bomo zagotovili še z vzpostavitvijo treh podcentrov (za žled, poplave in požare v naravi) ter nabavo specialnih vozil in tehnike, ki bo na voljo posebej usposobljenim enotam na ravni občin in regij. Projekte pripravljamo skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije, Gorsko reševalno zvezo Slovenije, Jamarsko zvezo Slovenije, Slovensko potapljaško zvezo in Rdečim križem Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije ter občinami, kjer bodo zgrajeni podcentri.

Predstavnike SPGS je danes sprejel državni sekretar Damjan Jaklin, ki ga je minister Matej Tonin pooblastil za vodenje pogovorov z omenjenim sindikatom.

Izjava ministra mag. Mateja Tonina (MP3)

Predstavnike SPGS je danes sprejel državni sekretar Damjan Jaklin, ki ga je minister Matej Tonin pooblastil za vodenje pogovorov z omenjenim sindikatom

Predstavnike SPGS je danes sprejel državni sekretar Damjan Jaklin, ki ga je minister Matej Tonin pooblastil za vodenje pogovorov z omenjenim sindikatom | Avtor Aleš Sila, MORS