Skoči do osrednje vsebine

Načrt za enakost spolov kot predpogoj za prijavo na razpise Obzorje Evropa

Evropska komisija z novim okvirnim programom Obzorje Evropa uvaja novo pravilo, ki določa, da bodo morale imeti vse javne institucije držav članic in pridruženih članic, visokošolske in raziskovalne organizacije (vključno s privatnimi), ki se želijo prijaviti na razpise Obzorje Evropa t. i. akcijski načrt za enakost spolov (angl. gender equality plan).

Akcijski načrt za enakost spolov mora zajemati slednje minimalne procesne zahteve:

  • javno objavo – uraden dokument, objavljen na spletni strani institucije in podpisan s strani vodilnih
  • namenska sredstva – za uresničevanje mora institucija predvideti določena finančna sredstva in ekspertno podporo
  • zbiranje podatkov in spremljanje uresničevanja – zbiranje podatkov, ločenih po spolu in letno poročanje
  • usposabljanje – dviganje zavedanja, izobraževanje na področjih enakosti spolov in prikrite diskriminacije za zaposlene in vodilni kader

Načrt za enakost spolov bo moral vsebovati ukrepe, združene v osnovne gradnike (angl. building blocks), ki bodo naslavljali naslednje tematike:

  • enake možnosti spolov pri zaposlovanju in kariernem napredovanju
  • uravnotežena zastopanost spolov na vodilnih in odločevalskih položajih
  • usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja znotraj organizacijske kulture
  • upoštevanje dimenzije spola v vsebini raziskav in poučevanja
  • ukrepi za preprečevanje nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nadlegovanjem

Vsi zgoraj našteti gradniki so lahko vključeni tudi znotraj drugih strategij, npr. razvojnega načrta in podobno, kar bo upoštevano kot izpolnjevanje pogoja.

V fazi prijave bo institucija morala podati izjavo o tem (angl, »A self-declaration”), ali ima pripravljen Načrt za enakost spolov.

Kriterij se ne nanaša na druge kategorije institucij, kot so privatne in profitne organizacije, nevladne organizacije in organizacije civilne družbe.

Do popolne uveljavitve tega kriterija bo veljalo prehodno obdobje; in sicer do leta 2022. Vsi razpisi Obzorja Evropa od leta 2022 bodo imeli ta kriterij že polno uveljavljen.

Dodatne informacije:

Kratka predstavitev Evropske komisije glede ukrepov na področju enakosti spolov v znanosti »Gender equality a strengthened commitment in Horizon Europe«

Več informacij o tem, kako izdelati načrt za enakost spolov na raziskovalni oz. akademski instituciji, lahko dobite na spletnih na portalu GEAR tool, ki ga je razvil Evropski inštitut za enakost spolov.

V spletni bazi GenPORT pa lahko najdete tudi vrsto priročnikov na to temo, ki so bili razviti znotraj evropskih projektov.