Skoči do osrednje vsebine

Javna razprava o osnutku Pravilnika o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

Na Upravi za jedrsko varnost smo pripravili osnutek novega Pravilnika o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.

Gradivo osnutka novega Pravilnika o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom je nastalo iz več razlogov in potreb, ki so se izoblikovale v zadnjih 15-tih letih uporabe obstoječega Pravilnika o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. V novem pravilniku so tako upoštevane zahteve združenja zahodnoevropskih regulatorjev (WENRA), zahteve glede določanja izpustov radioaktivnih snovi v okolje glede na opomin Evropske komisije za prenos Direktive Sveta 2013/59/Euratom, prakse tekom večletne uporabe obstoječega pravilnika ter uskladitve z novim Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.

Besedilo novega pravilnika je objavljeno na spletni strani e-demokracije.

Vaše pripombe, predloge in pobude nam prosim pošljite do 2. aprila 2021 na naslov gp.ursjv@gov.si ali polona.tavcar@gov.si, po možnosti v obliki »sledi spremembam«.

Po zaključeni javni razpravi se bomo do vseh pridobljenih pripomb, predlogov in pobud opredelili ter jih sporočili predlagateljem.