Skoči do osrednje vsebine

Virtualno zasedanje ministrov EU za trgovino

Minister Zdravko Počivalšek se je udeležil virtualnega zasedanja ministrov EU za trgovino, v okviru katerega so razpravljali o novi srednjeročni trgovinski strategiji, ki določa politično smer trgovinske in naložbene politike EU v prihodnjih letih, s poudarkom na oceni pomena trgovinske politike za hitro in trajnostno okrevanje ter strateško neodvisnost Unije.

Minister Zdravko Počivalšek med virtualnim zasedanjem

Minister Zdravko Počivalšek med virtualnim zasedanjem

Oblikovanje nove trgovinske strategije, skupaj s posvetovanji z državami članicami in civilno družbo, je posledica novih izzivov, zlasti pa novega, bolj trajnostnega modela rasti, določenega v Evropskem zelenem dogovoru in Evropski digitalni strategiji. Trgovinska politika za močnejšo EU temelji na konceptu odprte strateške avtonomije ter na odprtosti in zavezanosti k odprti a pravični trgovini, z dobro delujočimi, raznolikimi in trajnostnimi globalnimi vrednostnimi verigami. Vključuje odpornost in konkurenčnost za krepitev gospodarstva EU, trajnost in pravičnost, ki odražata potrebo po odgovornem in pravičnem delovanju EU ter odločnost in sodelovanje, ki temelji na pravilih.

»Zgraditi moramo odporno in trajnostno gospodarstvo EU ter ustvariti priložnosti za podjetja, zlasti mala in srednje velika. Podpiramo bolj odločen načrt za boj proti podnebnim spremembam in trajnostnemu razvoju«, je povedal minister Zdravko Počivalšek.

Slovenija ocenjuje, da bi morala imeti EU vodilno vlogo in povečati prizadevanja za doseganje konkretnih rezultatov na 12. Ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije (WTO), z osredotočenostjo na ponovno vzpostavitev mehanizma za reševanje sporov WTO in oživitev njene pogajalske funkcije, v okviru katere mora zagotoviti konkretne rezultate glede subvencij za ribištvo, domače zakonodaje za storitve in elektronskega poslovanja.

Trgovinska politika bi se morala razvijati skupaj z industrijsko politiko in določiti načine za njeno večjo odpornost. To je mogoče doseči tudi z večjo gospodarsko raznovrstnostjo, kjer imajo ključno vlogo sporazumi o prosti trgovini. Pri tem pa je potrebno spoštovati pravila in načela EU, tudi na področju dela in okolja.

Glede dodatnih političnih orodij EU za zaščito pred nekaterimi nepoštenimi trgovinskimi praksami, je ključno, da bo njihovo izvajanje in izvrševanje skrbno in uravnoteženo vodeno.

Minister Počivalšek je še poudaril, »da bi morala EU še naprej sodelovati s podobno mislečimi svetovnimi partnerji in si prizadevati za utrditev partnerstev s ključnimi rastočimi regijami, saj moč ne izhaja iz samozadostnosti, temveč iz sposobnosti gradnje zaupanja in povezovanja partnerjev«.

Na osnovi ministrske razprave bodo postavljene usmeritve za nadaljnje delo na ravni pristojnih odborov, s ciljem potrditve Sklepov na zasedanju Sveta za zunanje zadeve (FAC) – Trgovina, ki bo potekalo 20. maja 2021.