Skoči do osrednje vsebine

Nova karta potresne nevarnosti

Na Uradu za seizmologijo smo pripravili novo Karto potresne nevarnosti Slovenije, ki prikazuje pospešek tal ob potresih. Po zaključenem postopku spremembe zakonodaje o potresno odporni gradnji bo karta nadomestila dosedanjo uradno karto, ki jo morajo upoštevati projektanti.

Potresna nevarnost je izračunana za trdna tla z verjetnostnim ocenjevanjem potresnih izvorov, upoštevaje predvideno življenjsko dobo navadnih objektov.

Karto projektnega pospeška tal dopolnjujejo karte spektralnih pospeškov za 10 nihajnih časov, da so zajete vse možne lastne frekvence stavb glede na njihove lastnosti (na primer višino).

Na podlagi nove ocene potresne nevarnosti Slovenije bodo gradbeniki pretehtali potrebo po spremembi parametrov Nacionalnega dodatka standarda Evrokod 8, ki natančneje določajo projektiranje.

Nato pa bo nova karta projektnega pospeška tal nadomestila dosedanjo karto potresne nevarnosti za obvezno uporabo pri projektiranju.