Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za obrambo bo v občini Ilirska Bistrica sofinanciralo gradnjo helioporta in obnovo vaškega doma Zabiče

Minister mag. Matej Tonin je bil danes na obisku v občini Ilirska Bistrica. Obisk je začel na Občini Ilirska Bistrica, kjer se je srečal z županom Emilom Rojcem. Pogovarjala sta se o sodelovanju med Občino in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije (MORS). MORS bo v skladu z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije plačal nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki za strelišče Bač znaša nekaj manj kot 758 tisoč evrov. To bo občini omogočilo več investicij, poudarja župan Emil Rojc.

V skladu z usmeritvijo ministra bo MORS pomagal tudi pri sofinanciranju projektov lokalne infrastrukture. Gre za izgradnjo novega helioporta in obnovo vaškega doma Zabiče, ki bo po obnovi predstavljal tudi namestitev za slovenske vojake.

Minister mag. Matej Tonin je ob tem povedal: »Sodelovanje med občino in Ministrstvom za obrambo se mi zdi zelo pomembno. S tem krepimo civilno-vojaško sodelovanje in pripomoremo, da je Slovenska vojska še bolje sprejeta med ljudmi, Slovenski vojski pa tudi omogočamo s tem dobre pogoje za njeno delovanje.«

Minister mag. Matej Tonin se je srečal tudi z vojaki, ki v mešanih patruljah skupaj s Policijo skrbijo za nadzor državne meje. Od 1. februarja letos mešane patrulje sodelujejo po novem operativno-taktičnem načrtu. Kot poudarjajo vojaki, nov načrt pomeni celostni pristop obrambno-varnostnih sil k zagotavljanju nacionalne varnosti. Gre za bolj sistemski način dogovora. Policija določi območje varovanja meje, Slovenska vojska pa vojaško analizira in opravlja naloge. Naloga varovanja meje ostaja naloga Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Policije, Slovenska vojska pa skozi svoje taktike in tehnike izvaja nalogo. Delo še vedno poteka v mešanih patruljah policista in vojaka.

Ob koncu obiska je minister obiskal še strelišče Bač. Ustrezno urejena vadišča in strelišča so bistvenega pomena za kontinuirano usposabljanje in urjenje pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Kot je poudaril major Matjaž Slak, poveljnik enote vojaških vadišč, strelišč  in poligonov, je tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo dobro.