Skoči do osrednje vsebine

Z digitalizacijo sodnih postopkov k hitrejšemu zavarovanju pravic državljanov

Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije (RS) omogočilo elektronsko poslovanje med okrožnimi sodišči in centri za socialno delo v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij. Ministrstvo še posebej podpira prizadevanja sodišča, da so med prvimi takšnih rešitev deležni postopki, kjer gre za varstvo in zavarovanje pravic in koristi otrok.

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je 22. februarja 2021 izdala Odredbo, s katero je Vrhovno sodišče RS zagotovilo izpolnjevanje tehničnih pogojev za elektronsko poslovanje med okrožnimi sodišči in centri za socialno delo v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij, v veljavo pa je stopila z današnjim dnem.

Izdana Odredba omogoča, da bodo sodišča, skladno s 47. členom Zakona o nepravdnem postopku, od danes centrom za socialno delo lahko vročala vsa sodna pisanja po varni elektronski poti, prav tako pa bodo centri za socialno delu sodišču po elektronski poti posredovali vse predloge, mnenja in ostale vloge. To je še posebej pomembno v postopku za izdajo začasne odredbe, ki bo sledil izvedbi nujnega ukrepa odvzema otroka. V tem postopku so namreč v 168. členu Družinskega zakonika določeni izjemno kratki roki in je nujno, da se sodišče čim prej seznani s takšnim ukrepom in posledično tudi izda začasno odredbo v zvezi s tem.

S tem se uresničuje zaveza po večji digitalizaciji sodnih postopkov, ki je namenjena tudi hitrejšemu zavarovanju pravic posameznikov. Ministrstvo še posebej podpira prizadevanja Vrhovnega sodišča RS, da so med prvimi takšnih rešitev deležni postopki, kjer gre za varstvo in zavarovanje pravic in koristi otrok.

Slednje predstavlja že drugi korak v letu 2021 v smeri digitalizacije sodnih postopkov in s tem tudi hitrejšega in za stranke prijaznejšega delovanja pravosodja. 1. februarja letos je namreč začel delovati portal sodnih dražb, ki ga želimo v prihodnje nadgraditi še z objavami prodaj v stečajnih postopkih. To namreč predvideva novela stečajnega zakona, ki jo je ministrstvo za pravosodje že pripravilo in posredovalo v strokovno usklajevanje. Konec prejšnja leta sprejet  Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku, in v letošnjem letu sprejeti trije novi pravilniki na področju elektronskega poslovanja v izvršilnem, insolvenčnih in zemljiškoknjižnem postopku, pa bodo omogočili, da bo Vrhovno sodišče RS lahko v letošnjem letu nemoteno nadaljevalo s pripravami tehničnih rešitev,  posledično pa omogočilo  elektronsko poslovanje še v preostalih civilnih sodnih postopkih.