Skoči do osrednje vsebine

Označevanje izdelkov iz plemenitih kovin po Brexitu

Informacije za uvoznike in izvoznike izdelkov iz plemenitih kovin Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (VB) po Brexitu.

Uvoz

Za izdelke iz plemenitih kovin iz Velike Britanije ali Severne Irske (VB), ki bodo dani na slovenski trg velja, da morajo biti v skladu z Zakonom o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPleK) označeni z oznako dobavitelja, ki je registriran pri Uradu Republike Slovenije za meroslovje ali pri instituciji, ki je pooblaščena za registriranje znakov dobaviteljev v drugi državi članici Evropske skupnosti oziroma Evropskega gospodarskega prostora. Prav tako mora biti izdelek iz VB označen z oznako ene od standardnih stopenj čistine, ki jo predpisuje 7. člen ZIPleK. Tak izdelek bo moral biti predložen uradu v ponovno označitev s slovensko oznako skladnosti (tako imenovani državnim žigom). Izdelki iz plemenitih kovin iz VB bodo lahko prosto dani na slovenski trg le, če bodo označeni poleg oznake čistine in oznake skladnosti VB tudi z oznako Common Control Mark (CCM). Vsak izdelek iz plemenitih kovin z oznako skladnosti VB, ki je bil pred 1. januarjem 2021 dan na slovenski trg, bo še naprej ustrezen, če obstajajo dokazi, da je bil dan v promet pred iztekom prehodnega obdobja.


Izvoz

V VB lahko izvažate izdelke iz plemenitih kovin narejene v Sloveniji, ki bodo predhodno na Uradu Republike Slovenije za meroslovje ustrezno preskušeni in označeni z oznako skladnosti (državni žig) in z oznako CCM.

Več o tem si lahko preberete na spletni strani Edinburškega urada za preskušanje.