Skoči do osrednje vsebine

Nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji odobrenih 6 milijonov evrov za razvoj nekmetijskih dejavnosti

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 1. javni razpis za podporo za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (podukrep 6.4 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020).

1. javni razpis za podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti za leto 2020, namenjen razvoju nekmetijskih dejavnosti, je bil objavljen 3. julija 2020. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 24. julija 2020 do objave zaprtja javnega razpisa - 21. oktobra 2020.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (sklop A) znašala 10 milijonov evrov.

Oddanih je bilo 84 vlog, za katere je Agencija izdala 59 odločb o pravici do sredstev, s katerimi je odobrila 6,28 milijona evrov podpore. 24 vlog je bilo zavrnjenih, za eno vlogo pa je bil izdan sklep o zavržbi.

Javni razpis