Skoči do osrednje vsebine

Uredba (EU) 2019/1148 Evropskega parlamenta in sveta o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive

Dne 1. 2. 2021 je stopila v veljavo Uredba (EU) številka 2019/1148 Evropskega parlamenta in sveta o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

Trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive

Namen Uredbe (EU) številka 2019/1148 Evropskega parlamenta in sveta o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive je preprečevanje nelegalne proizvodnje eksplozivov in vzpostavitev skupnih pravil  v celotni EU o dajanju na voljo, vnosu, posedovanju in uporabi nekaterih snovi in zmesi, ki bi lahko bile zlorabljene za nezakonito proizvodnjo eksplozivov.