Skoči do osrednje vsebine

Nakazilo pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2

Upravičence do pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 (pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike in zadruge) in upravičence do pomoči za nakup antigenskih hitrih testov in PCR testov (nacionalne panožne športne zveze) obveščamo, da bo izplačilo pomoči za mesec januar 2021 izvedeno 26. 2. 2021 (v poznih popoldanskih urah).

V prvem terminu bodo dobili izplačilo pomoči vsi tisti upravičenci do pomoči, ki izpolnjujejo pogoje in pri katerih izjave ni bilo potrebno dodatno kontrolirati. Ostali upravičenci (teh je nekaj deset) pa bodo dobili izplačilo pomoči v naslednjih dneh (po izvedenih kontrolah).

Pomoč bo izplačana 1.509 upravičencem v višini  5.304.392,91 evrov:

  • 1495 upravičencem do pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2  (za zaposlene) v višini 5.041.320,00 evrov,
  • 14 upravičencem do pomoči za nakup antigenskih hitrih testov in PCR testov (za športnike in osebje) v višini 263.072,91 evrov.

Več informacij glede tovrstne pomoči je objavljenih na spletni strani Finančne uprave.