Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

Minister Janez Cigler Kralj v skladu z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju da je pri sklenitvi prisotnih največ 10 oseb.

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v Republiki Sloveniji in v ta namen odrejenih ukrepov, je minister, pristojen za družino, v skladu z določbo petega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list Republike Slovenije, številka 27/21; Odlok), ki prične veljati dne 27. 2. 2021, vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju da je pri sklenitvi prisotnih največ 10 oseb, ter ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanju vseh veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe.

V Obalno-kraški statistični regiji, kjer je skladno z določbami Odloka zbiranje ljudi prepovedano, je sklepanje zakonskih in partnerskih zvez dovoljeno ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ 3 osebe (to je bodoča zakonca oziroma partnerja ter matičar) oziroma največ 4 osebe (v koliko je skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku potrebna prisotnost tolmača), ter ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanju vseh veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe.