Skoči do osrednje vsebine

Vabilo k sodelovanju v raziskavi o potrebah podjetij na področju duševnega zdravja zaposlenih

V okviru projektih aktivnostih projekta Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ), ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bo do 19. marca 2021 potekala nacionalna raziskava, namen katere je ugotoviti obstoječe ukrepe, potrebe in ovire slovenskih podjetij različnih velikosti na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih. Vse zainteresirane pozivamo k izpolnitvi anonimne ankete.

Psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu, kot so slaba komunikacija, slaba organizacija dela, negotovost zaposlitve in podobno, lahko vplivajo na razvoj težav v duševnem zdravju zaposlenih. Z namenom izboljšanja duševnega zdravja zaposlenih, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada sofinancirata projekt Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!, ki ga izvaja Fundacija Prizma. V okviru projekta NAPREJ je bil razvit in med zaposlenim v sedmih pilotnih podjetjih vpeljan Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (Program PSDT). Trenutno se v okviru projektih aktivnostih izvaja nacionalna raziskava, katere namen je ugotoviti obstoječe ukrepe, potrebe in ovire slovenskih podjetij različnih velikosti na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih.

Vse zaposlene v vodstvu podjetja ali v strokovni službi, ki se ukvarja s kadri, npr. kadrovska služba, služba za varnost in zdravje pri delu ipd., vabimo k izpolnitvi anonimne spletne ankete. Anketo bo možno izpolniti do 19. marca 2021, rezultati raziskave pa bodo objavljeni na spletni strani projekta NAPREJ in predstavljeni na zaključni konferenci projekta, ki bo potekala junija 2021.

Več informacij lahko pridobite na elektronskem naslovu.