Skoči do osrednje vsebine

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske

Vlada Republike Slovenije je na seji 24. februarja izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.

Predlog uredbe spreminja in dopolnjuje določbe Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 139/20). Spremembe in dopolnitve se nanašajo na sklepanje pogodb o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, pravice in dolžnosti pogodbenih pripadnikov rezervne sestave, nadomestila ter druge prejemke in povračila ter na odpoved pogodbe.

Sklepanje pogodb bo po predpisanih kriterijih mogoče tudi za najmanj eno leto (doslej za najmanj pet let). Možen bo vpoklic pogodbenih pripadnikov rezervne sestave na opravljanje nalog, ki so nujne za zagotavljanje pripravljenosti Slovenske vojske in na druge obveznosti (zdravniški pregled, zadolžitev in razdolžitev opreme, …), pri čemer bodo pripadniki imeli pravico do nadomestila plače in drugih prejemkov, odvisno od vrste obveznosti. Vpoklic na opravljanje nalog je časovno omejen in ne presega dovoljene letne kvote, ki je že določena za vpoklic na usposabljanje.

Ob vpoklicu na opravljanje vojaške službe v miru se pogodbenim pripadnikom rezervne sestave povrne razlika do osnovne plače, ki jo izplačuje njihov delodajalec, pri čemer je določena tudi zgornja meja povračila. To je povračilo do vrednosti plačnega razreda z napredovanji za vojaka, podčastnika oziroma častnika, odvisno od formacijske dolžnosti pripadnika. Obenem predlog uredbe dopušča, da se vojaška služba v miru lahko opravlja tudi več kot sedem mesecev (do enega leta), vendar le na prošnjo pripadnika in v soglasju z delodajalcem ter po predhodni odobritvi enote Slovenske vojske. Zainteresiranost za daljše opravljanje vojaške službe v miru so izkazali pogodbeni pripadniki rezervne sestave in enot Slovenske vojske, zlasti ob epidemiji nalezljive bolezni COVID-19.

Med pomembnejšimi spremembami velja omeniti zvišanje starostne meje za sodelovanje vojakov in podčastnikov pogodbene rezerve s 50 na 55 let.