Skoči do osrednje vsebine

Neformalna videokonferenca ministrov, pristojnih za notranji trg in industrijo

Minister Zdravko Počivalšek se je udeležil neformalnega videokonferenčnega zasedanja ministrov držav članic EU, pristojnih za notranji trg in industrijo. Dopoldansko srečanje je bilo namenjeno politični razpravi o Evropskem semestru v kontekstu procesa okrevanja Unije oziroma o nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost kot instrumentu za izvajanje industrijske strategije, krepitve notranjega trga, dvojnega prehoda in strateške avtonomije ter razpravi o novi potrošniški agendi.

V popoldanskem delu zasedanja so ministri razpravljali o predlogu direktive o razkritju nekaterih davčnih informacij podjetij (tako imenovana CbCR direktiva).

Minister Zdravko Počivalšek med videokonferenco ministrov

Minister Zdravko Počivalšek med videokonferenco ministrov

V okviru prizadevanj Evropske komisije za reševanje skupnih izzivov držav članic EU v času okrevanja po pandemiji COVID-19, Slovenija podpira usmeritev Nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost (RRP), ki so ključni za črpanje Sklada za okrevanje in odpornost (RRF), ovrednotenega v višini 672,5 milijarde evrov. Komisija je uredbo RRF sprejela februarja, predložitev RRP s strani Slovenije pa je predviden v konec aprila letos. Slovenija podpira potrebo po strateški avtonomiji EU, z vidika zmanjšanja odvisnosti EU od drugih držav, vendar na podlagi sorazmernih ukrepov med krepitvijo strateške avtonomije in potrebo po spoštovanju pravil proste trgovine.

Minister Zdravko Počivalšek je v razpravi izpostavil, "da so naložbe v raziskave, razvoj in inovacije ter razvoj tehnoloških zmogljivosti in spretnosti kot tudi prizadevanja za olajšanje dvojnega prehoda, zelenega in digitalnega, zelo pomembne z vidika spodbujanja gospodarstva in krepitev položaja EU."

Nova potrošniška agenda

V zvezi s sklepi Sveta EU glede Nove agende za potrošnike Slovenija podpira ambiciozen pristop potrošniške politike EU in nadgradnjo prizadevanj za zaščito pravic potrošnikov, da se ohrani zaupanje potrošnikov v notranji trg in digitalno tehnologijo ter da se olajša prehod na krožno gospodarstvo.

»Potrošniki bi morali biti v celoti obveščeni in sposobni uresničevati svoje pravice in dolžnosti. Podjetja pa se morajo zavedati, da bodo okrevala le, če bodo zaščitene potrošniške pravice in če bodo zaupali notranjemu trgu. Le skupaj lahko premagamo to krizo«, je med drugim povedal minister Zdravko Počivalšek.

Predlog CbCR direktiv

Slovenija podpira prizadevanja Evropske komisije po vzpostavitvi pravičnega, učinkovitega in rasti prijaznega sistema za zagotavljanje primernega poslovnega okolja na enotnem trgu. Slovenija ocenjuje, da je pristop Evropske komisije v smeri predloga direktive o razkritju nekaterih davčnih informacij podjetij (tako imenovana CbCR direktiva) ustrezen način, da se poveča transparentnost poslovanja največjih družb. Rešitve iz Predloga direktive bodo služile tudi splošnemu gospodarskemu interesu, prispevale k večji zaščiti vlagateljev, upnikov ter drugih, kot tudi prispevale k večji družbeni odgovornosti in blaginji celotne družbe.

Predlog direktive bo po besedah ministra Zdravka Počivalška pomemben predvsem z dveh vidikov: na eni strani povečanja preglednosti poslovanja nekaterih največjih multinacionalnih družb v smislu obdavčitve njihovega dobička, na drugi strani pa za izboljšanje nadzora javnosti, če se davki dejansko plačujejo tam, kjer se ustvari dobiček