Skoči do osrednje vsebine

Sporočilo za javnost v zvezi s Slovensko tiskovno agencijo

Urad vlade za komuniciranje (UKOM) je dne 27. 1. 2021 izpolnil vse obveznosti do Slovenske tiskovne agencije (STA) v skladu s pogodbo za opravljanje javne službe. Ne glede na izpolnitev vseh obveznosti iz pogodbe, ki jo je sicer podpisala nekdanja direktorica UKOM-a in sedanji direktor STA Bojan Veselinovič, pa slednji vse do danes ni poslal zahtevanih dokumentov, ki bi jih moral v skladu s podpisanimi obveznostmi iz pogodbe.

V februarju je sicer na UKOM prišel tudi dopis novinarjev STA, da so njihove plače ostale enake, kot so bile pred prihodom Bojana Veselinoviča leta 2009, in sicer med 1200 in 1300 evrov. Hkrati s tem podatkom je v javnost prišel še podatek, da posamezne honorarne sodelavce direktor Veselinovič plačuje po 5 evrov/prispevek. Ob dejstvu, da STA za direktorja Bojana Veselinoviča plačuje cca. 8000 evrov na mesec, je tovrstno plačevanje novinarjev, če so podatki točni, nesprejemljivo in tudi zavržno. Ker pa direktor ni posredoval zahtevane dokumentacije, tega žal ni bilo mogoče preveriti.

V pogodbi za opravljanje javne službe za leto 2020 je bilo sicer jasno navedeno, da je UKOM "predstavnik ustanovitelja", Veselinovič se je s tem dejstvom strinjal, ko je s strani UKOM-a prejemal denar, ni pa se s tem dejstvom strinjal, ko bi moral UKOM-u izročiti finančno dokumentacijo. Z zadnjim plačilom se je kakršno koli pogodbeno razmerje med UKOM-om in STA-jem končalo, zato se zdi skoraj neverjetna situacija, da je Veselinovič za dejavnosti, ki jih je opravljal v januarju, poslal račun v višini 169.000,00 evrov na UKOM. UKOM seveda nima nobene pravne osnove, na podlagi katere bi lahko plačeval račune, ki mu jih pošiljajo podjetja, s katerimi nima urejenega pogodbenega razmerja. Prav zato je moral UKOM plačilo računa zavrniti.

Če se bo izkazalo, da si je direktor STA Bojan Veselinovič premislil in UKOM priznava kot "predstavnika ustanovitelja", bo UKOM pripravil novo pogodbo, na podlagi katere bo mogoče v skladu s slovensko zakonodajo izvesti financiranje STA. Žal do danes direktor Veselinovič ni izrazil nobenega interesa, da bi se ta pogodba sklenila.

Nasprotno pa so ves čas potekali dogovori za sklenitev tržne pogodbe. UKOM je 4. 1. 2021 na STA naslovil prošnjo za posredovanje cenika tržnih storitev STA. STA oziroma direktor Bojan Veselinovič je nepopoln cenik UKOM-u poslal šele mesec dni pozneje, točneje 1. 2. 2021, zato ga je UKOM 4. 2. 2021 pozval, naj pošlje celoten in popoln cenik, kar je nato direktor Veselinovič tudi naredil. Torej, natančno en mesec je trajalo, da je UKOM pridobil cenik, za katerega je prosil 4. 1. 2021.

Ko je UKOM pridobil celoten cenik, je o tem obvestil potencialne uporabnike tržnih storitev STA v okviru vladne administracije. Zbran interes je UKOM 12. 2. 2021 poslal na STA. Direktor Veselinovič je ob dejstvu, da je cenik storitev poslal šele mesec dni po prošnji UKOM-a in da je zbran interes s strani UKOM-a prejel v enem tednu, UKOM-u poslal med drugim tudi naslednji odgovor:

"Vaš dopis sicer ocenjujemo kot še en poskus zavlačevanja in podaljševanja obdobja, v katerem uporabnikom na vladni strani vse od začetka tega leta omogočamo brezplačen dostop do naših vsebin; v pričakovanju, da bo prišlo do dogovora o obliki sodelovanja v prihodnje, za kar smo si nenehno prizadevali, a od vas nismo prejeli nikakršnega odgovora glede naših pobud."

V nadaljevanju je direktor Veselinovič res poslal ponudbo, vendar za razliko od preteklih let, ko je vladni administraciji priznaval občutne popuste (cca. 60 %), se je tokrat odločil, da teh popustov ni, posledično pa bo morala vlada stvari dodatno racionalizirati. UKOM je zagovarjal in bo zagovarjal racionalno in zakonito porabo davkoplačevalskega denarja.