Skoči do osrednje vsebine

Rok zahtevka za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka za dijake

Za oddajo zahtevka za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka za dijake, ki so 18 let dopolnili pred 19. oktobrom 2020, se izteka.

Zahtevek je mogoče na eUpravi oddati do 28. februarja 2021. Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic v 37. členu določa, da se enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 eurov do 31. marca 2021 izplača dijakom s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v šolskem letu 2020/2021 redno izobražujejo po javnoveljavnih izobraževalnih programih v Republiki Sloveniji in na dan 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije-2 in so dopolnili 18 let pred 19. oktobrom 2020. Dijaki oddajo zahtevek za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka do 28. februarja 2021.