Skoči do osrednje vsebine

Program Copernicus

Copernicus, imenovan tudi »Evropske oči na Zemljo«, je program EU za opazovanje in spremljanje Zemlje.
Logotip programa Copernicus

Program Copernicus | Avtor: Copernicus

Splošno o programu

Copernicus je uporabniško naravnan civilni program, ki temelji na nacionalnih in evropskih zmogljivostih in pokriva šest tematskih področij: ozračje, morsko okolje, kopno, podnebne spremembe, ravnanje v izrednih razmerah in varnost. Prilagojen je potrebam uporabnikom, hkrati pa zagotavljanje informacij vpliva tudi na oblikovanje drugih politik EU, kot so notranji trg, transport, okolje, zdravje, energetika, civilna zaščita in civilna varnost, sodelovanje s tretjimi državami in humanitarna pomoč.

Vodi, upravlja in koordinira ga Evropska komisija, izvajajo pa ga države članice in različne evropske agencije oziroma drugi evropski organi (Evropska vesoljska agencija, Evropska okoljska agencija, Evropska organizacija za uporabo meteoroloških satelitov, Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi, Raziskovalni center za pomorske ekosisteme in drugi).

Sestava programa

Copernicus sestavljajo tri komponente:

  • vesoljska komponenta (opazovalni sateliti in povezani zemeljski segmenti za zagotavljanje kontinuiranega spremljanja Zemlje iz vesolja);
  • in-situ komponenta za zagotavljanje usklajenega dostopa do opazovanj prek naprav v zraku, na morju in na tleh (zemeljska in zračno prenosna omrežja za zbiranje podatkov, kot so, na primer, vremenske postaje, oceanske boje in postaje za merjenje kakovosti zraka);
  • storitvena komponenta za zagotavljanje informacij, orodij in drugih storitev javnim in zasebnim uporabnikom oziroma javnosti na splošno.

Cilj programa

Glavni cilj Copernicusa je torej neprekinjeno in neodvisno zagotavljanje brezplačnih podatkov o stanju našega planeta, kar omogoča spremljanje sprememb v kmetijstvu, gozdarstvu, rabi zemljišč in pokrovnosti tal, obalnih in celinskih voda, pripomore k boljšim odločitvam za zmanjšanje vplivov na podnebne spremembe, ki vključujejo vse pogostejše ekstremne vremenske pojave, gozdne požare, suše in poplave, prispeva k oblikovanju strategij za ohranjanje biodiverzitete in posledično vpliva tudi na boljšo kakovost življenja državljanov Evrope.

Za več informacij si oglejte uradno brošuro programa Copernicus