Skoči do osrednje vsebine

Umik in odpoklic mandarin s poreklom iz Turčije

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila obveščena s strani uvoznika o umiku in odpoklicu neskladnih serij mandarin iz Turčije s trga. V neskladnih serijah živila je bil med drugim ugotovljen nedovoljeni klorpirifos metil in prekoračena mejna vrednost pri esvenvaleratu in fenvaleratu (ostanki pesticidov).

Umik in odpoklic mandarin s poreklom iz Turčije

Živilo: mandarine NADERCOTT

Pakiranje: plastična embalaža

Poreklo: Turčija

Serije/loti: 21122000452, 21122000453, 21122000601, 21122000952, 

                 21122000987, 2112200988, 21122001047

Zadnji odpoklici serij so zapisani odebeljeno.

Uvoznik: GEAPRODUKT d.o.o., Dolenjska cesta 242, Ljubljana (041 266 725)

Zaradi odsotnosti referenčnih toksikoloških vrednosti pri klorpirifos metilu, ki so potrebne za izdelavo ocene tveganja, le te ni možno izdelati. Analizni rezultati vzorcev mandarin izkazujejo neskladno in potencialno nevarno živilo. 

Nosilci živilske dejavnosti, ki so vključeni v distribucijsko verigo neskladnih serij živila izvajajo umik in odpoklic živila s trga.

Potrošnike pozivamo, da v kolikor neskladne mandarine iz Turčije še hranijo doma, naj jih ne zaužijejo, temveč jih vrnejo na mesto prodaje. Pri tem je potrebno pri prodajalcu preveriti ali so kupljene mandarine iz neskladnega lota.

Posodobljeno: 25.2.2021