Skoči do osrednje vsebine

Pobuda za vložitev Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika

Zavod raziskovalni inštitut 8. marec zanj Nika Kovač (v nadaljevanju pobudnik), je na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, v Državni zbor vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (dalje: pobuda).

Pobuda je podana na podlagi 59. člena ZRLI in izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je v skladu s prvim odstavkom 16.a člena ZRLI, predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev sreda, 17. 2. 2021, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa sobota, 17. 4. 2021. V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanih obrazcih.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: SAMO JA POMENI JA. Dane podpore pa se evidentirajo v registru stalnega prebivalstva, evidenci volilne pravice, pod enotno šifro 876.

Volivci v tujini:

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov: Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec, p.p. 1717, 1101 Ljubljana.