Skoči do osrednje vsebine

Poudarek na vlaganju v spretnosti, tudi prek evropskih skladov, na neformalnem zasedanju ministrov in ministric za delo in socialne zadeve

Minister Janez Cigler Kralj je na današnjem neformalnem srečanju evropskih ministrov in ministric za delo in socialne zadeve (EPSCO) vodil eno izmed treh paralelnih dopoldanskih delavnic z naslovom »Spretnosti kot orodja za dinamično, vključujoče in trajnostno okrevanje in prihodnost«.

Ministri so poudarke namenili pomenu usposabljanja odraslih ter uporabi Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za okrevanje za pridobivanje dodatnih spretnosti in veščin v svetu zaposlitve. Strinjali so se, da je pravočasna prepoznava potreb po ohranjanju in pridobivanju veščin pogoj za polno sodelovanje v družbi in uspešno izvajanje prehodov na trgu dela. 

S spremembami na trgu dela se lahko soočimo prek krepitve vlaganj v spretnosti in razvoj ustreznih sistemov usposabljanja. Evropska komisija bo v začetku marca objavila akcijski načrt za izvajanje Evropskega stebra socialnih pravic, kar bo vodilo v nadaljnjo izmenjavo dobrih praks med državami članicami.

Pogovarjali so se tudi o tem, kako lahko s pomočjo sredstev EU izboljšamo možnosti nadaljnjega izobraževanja odraslih v naslednjem desetletju. Minister je ob tem izpostavil programe Slovenije za različne skupine na področju zaposlovanja.

V drugem delu srečanja je državna sekretarka na Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič izpostavila da Slovenija še naprej ostaja zavezana zagotavljanju enake udeležbe žensk in moških v delovnem procesu, zlasti v času pandemije, v kateri so bile nesorazmerno prizadete ženske. Poudarila je, da si morajo EU in države članice tudi v času okrevanja prizadevati za večjo enakost spolov s sprejemanjem ustrezne politike in s ciljno usmerjenimi ukrepi na področjih, kjer je to potrebno.

Skupen cilj EU je čim bolj vključujoče okrevanje in zaposleni, ki so ustrezno usposobljeni v luči spreminjajočih se trgov dela.