Skoči do osrednje vsebine

Udeležba na e-informativnem dnevu pokazala velik interes za Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavitve pametnih mest in skupnosti (PMIS)

Ekipa Ministrstva za javno upravo (MJU) je danes izvedla spletni informativni dan o Javnem razpisu za demonstracijske projekte vzpostavitve pametnih mest in skupnosti (PMIS). Na dogodku, ki se ga je udeležilo okrog 250 slušateljev, smo podali ključne informacije v zvezi z javnim razpisom PMIS ter predstavili njegov namen, cilje, predmet razpisa, razpisno dokumentacijo, obrazce in ostale podobnosti, ki bodo prijaviteljem v pomoč pri oblikovanju vlog.
obraz ministra na spletnem dogodku, zadaj ozadje za splet Ministrstva za javno upravo

nagovor ministra za javno upravo Boštjana Koritnika | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

1 / 3

Uvodoma je zbrane nagovoril minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ki je izpostavil pomen digitalizacije mest in skupnosti, ki po njegovem mnenju pelje po poti zahtevnega preoblikovanja; vključuje družbene, gospodarske, urbane, mobilnostne, izobraževalne, tehnološke in kulturne spremembe, zato mora biti ta celostna. »Z razpisom za pametna mesta in skupnosti želimo priložnosti digitalizacije približati ljudem, občanom z željo, da se jim kakovost življenja, varnost, učinkovitost upravljanja z viri in infrastrukturo, mobilnost, skrb za okolje, seveda povečajo. Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočamo, je v tem kontekstu izbira brez alternative,« je med drugim poudaril minister.

Sledila je predstavitev besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije (JR PMIS), ki jo je predstavil vodja razpisa mag. Jurij Dolžan iz Urada za informacijsko družbo (MJU). Podrobnosti iz posameznih področjih pa so predstavili mag. Aleš Veršič, vodja Nacionalnega portala odprtih podatkov Slovenije – OPSI, ki je odgovarjal na vprašanja s področja odprtih podatkov in njihove ponovne uporabe, mag. Egon Milanič iz Uprave za informacijsko varnost (MJU) je posebno pozornost namenil odprtokodnemu digitalnemu gradniku »Cotext Broker« in podatkovnim modelom OASC, podrobnejše informacije in tehnične specifikacije v zvezi s »Cotext Broker« je podal strokovnjak na področju informatike in vodja Sektorja za arhitekturo in gostovanje informacijskih rešitev (MJU) Marko Ambrož, informacije o samih obrazcih razpisne dokumentacije pa je predstavil Marko Aškerc, sodelavec iz projekte pisarne ministrstva. V pomoč za pravna vprašanja je bila na voljo tudi Vilma Režek, strokovnjakinja za pravna vprašanja iz Urada za informacijsko družbo (MJU). Dogodek je potekal na daljavo v aplikaciji MS Teams.

O javnem razpisu PMIS

Namen javnega razpisa je pospešiti uvajanje inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč ter s tem izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike.

Predmet razpisa, ki je prvi tovrsten v Sloveniji, je sofinanciranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane inovativne, digitalne rešitve in/ali storitve iz vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari.

Na razpis se lahko prijavijo konzorciji najmanj štirih občin v isti statistični regiji, edina izjema je Zasavje, kjer gre lahko za najmanj tri občine.

Z javnim razpisom želimo na Ministrstvu za javno upravo predvsem spodbuditi razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje inovativnih digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti, ki temeljijo na tehnologiji interneta stvari ter na principih interoperabilnosti in odprtih podatkih. Vsebinsko lahko segajo na različna področja, od upravljanja z viri in infrastrukturo, skrbi za okolje, zdravega in aktivnega življenja do mobilnosti, logistike, transporta, kulture, športa, turizma, varnosti in zaščite.

Prednostno bodo podprti projekti pametnih mest in skupnosti, ki bodo poleg tehnologije interneta stvari inovativno izkoristili in učinkovito povezali raznolike napredne tehnologije, kot so na primer podatkovna analitika velepodatkov (angl. Big Data), umetne inteligence, virtualne in obogatene resničnosti, računalništva v oblaku, tehnologija veriženja blokov, digitalni dvojčki. Z enotnim pristopom želimo zagotoviti interoperabilnost rešitev, uporabo enakih podatkovnih modelov in odprtih standardov.

Višina razpisanih sredstev je 8 milijonov evrov, med leti 2021 (200.000 evrov), 2022 (3,8 milijona evrov) in 2023 (4 milijone evrov). Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 6,4 milijona evrov.

Višina sofinanciranja posameznega projekta je najmanj 300.000 evrov in največ 1.000.000 evrov (brez vključenega davka na dodano vrednost).

Vloge na "JR PMIS" morajo prispeti najpozneje do:

  1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
  2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure