Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za zdravje je na Portalu javnih naročil objavilo javno naročilo »Nakup hitrih antigenskih testov (HAGT) za diagnostiko COVID-19«

Predmet javnega naročila je nakup 1 milijona hitrih antigenskih testov (HAGT) za diagnostiko COVID-19. Rok izvedbe predmeta javnega naročila je do izvedenega nakupa oziroma dobave predvidene količine, z odstopanjem +/- 30 % glede na količino, oziroma najkasneje do 1. 12. 2021.

ROK ZA ODDAJO PONUDBE
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do dne 10. 3. 2021 do 12:00 ure.

ROK ZA VPRAŠANJA
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil. Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 25. 2. 2021 do 10.00 ure.

ODDAJA VZORCA
Ponudnik mora najkasneje v dveh (2) delovnih dneh po odpiranju ponudb za preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev dostaviti brezplačni vzorec hitrega antigenskega testa v nedeljivem pakiranju (1 škatlo z vsemi potrebnimi zapisi in oznakami v skladu z EU zakonodajo) ter v kolikor nedeljivo pakiranje (1 škatla) ne vsebuje kontrolnega materiala s kompatibilno pozivno in negativno za izvedbo notranje kontrole kakovosti, priložiti vzorec kompatibilne pozivne in negativne kontrole (z vsemi potrebnimi zapisi in oznakami v skladu z EU zakonodajo) za izvedbo notranje kontrole kakovosti za preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev.

Javno naročilo je objavljeno na spletnem portalu enarocanje.si.