Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek na tradicionalnem regijskem posvetu zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije

Minister dr. Jože Podgoršek se je danes dopoldne udeležil prvega tradicionalnega regijskega posveta Zadružne zveze Slovenije, ki je potekal v avdiovizualni obliki.

Posvet je bil namenjen zadrugam iz Ljubljanske, Kamniško-Zasavske, Gorenjske, Južno ter Severno-Primorske in Notranjske regije. Predstavljeni so bili ukrepi v obdobju 2021-2022, ki so predvideni v okviru novega Strateškega načrta za Skupno kmetijsko politiko v obdobju 2023-2027 ter ukrepi, ki jih zadruge lahko pričakujejo v okviru inštrumenta za okrevanje gospodarstva po epidemiji covid-19.

Minister dr. Podgoršek na prvem regijskem posvetu

Minister dr. Podgoršek na prvem regijskem posvetu | Avtor: MKGP

Minister dr. Podgoršek je udeležencem uvodoma predstavil dva nova evropska mehanizma - za okrevanje in odpornost (instrument nove generacije EU oziroma tako imenovani NextGeneration EU) ter Strateški načrt za bodočo SKP. Oba vira financiranja podpirata cilje prehoda v zeleno in digitalno ter odpornejšo družbo in gospodarstvo. Slovenija že pripravlja Načrt za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za črpanje sredstev. Evropska komisija od držav članic pričakuje, da bodo s tem načrtom začrtale jasno smer dolgoročnih in ambicioznih reform ter s tem bodočim generacijam omogočile delo v konkurenčnem, na znanju temelječem gospodarstvu EU, ki bo vključujoče, bolj zeleno in digitalno ter podnebno nevtralno.

Strateški načrt 2023–2027 bo nadomestil trenutno veljavni Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020), zajemal pa bo tudi ukrepe oziroma intervencije I. stebra. Reforma SKP se sicer zamika za dve leti. Pričakovati je resno vsebinsko reorientacijo SKP, saj smo zavezani k upoštevanju Evropskega zelenega dogovora in obeh osrednjih strategij, ki sta nastali na tej podlagi - Strategije EU »od vil do vilic« in Strategije o biodiverziteti do 2030. Poleg tega pa tudi k upoštevanju priporočil Evropske komisije, ki jih je le-ta izdala za vsako od držav članic v zvezi s pripravo bodočih strateških načrtov decembra lani.

V nadaljevanju se je minister osredotočil na predstavitev sprememb Zakona o kmetijstvu, Zakona o kmetijskih zemljiščih ter Zakona o zadrugah, predstavil pa je tudi spremembe pri shemah neposrednih plačil.