Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe za ureditev gozdne infrastrukture

177 upravičencem je bilo za investicije v povečanje odprtosti gozdov z gozdnimi prometnicami in zmanjšanje stroškov spravila lesa odobrenih 1,5 milijona evrov.

Javni razpis za operacijo "ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2020" iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 je bil objavljen 17. 7. 2020, oddaja vlog v elektronski sistem pa je potekala od 10. 8. do 12. 10. 2020. Za ta namen je bilo razpisanih 6,4 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Na javni razpis je bilo oddanih 196 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 1,7 milijona evrov sredstev. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je odobrila 177 vlog v skupni vrednosti 1,5 milijona evrov. 18 vlog je bilo zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev, 1 vlogo pa je vlagatelj umaknil sam.

Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov z gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa in s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

Javni razpis

Naziv Datum objave Rok prijave
17. 7. 2020
12. 10. 2020