Skoči do osrednje vsebine

4. seja Sveta za vinogradništvo in vinarstvo

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je včeraj potekala 4. seja Sveta za vinogradništvo in vinarstvo. Seje se je udeležil minister dr. Jože Podgoršek.

Minister dr. Jože Podgoršek na seji Sveta za vinogradništvo in vinarstvo

Minister dr. Jože Podgoršek na seji Sveta za vinogradništvo in vinarstvo | Avtor MKGP

Uvodoma je minister predstavil aktivnosti ministrstva pri sprejemanju zakonodaje in druge aktivnosti, povezane predvsem z bodočim strateškim načrtovanjem kmetijske politike, prihajajočim predsedovanjem Slovenije Svetu EU in aktualnimi pomočmi kmetom zaradi epidemije covid-19. Med drugim je izpostavil tudi naklonjenost morebitnemu oblikovanju generičnega telesa za promocijo slovenskih vin, ki pa je dolgoročni partnerski projekt, katerega začetek bi lahko bila vzpostavitev spletne strani z informacijami o slovenskih vinih in Sloveniji, kot vinorodni deželi.

V nadaljevanju so se člani seznanili s pripravo novih ukrepov na podlagi tako imenovane protikoronske (PKP) zakonodaje (finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka) in o podaljšanju lani uveljavljenih kriznih ukrepov Evropske komisije (krizna destilacija vina in krizno skladiščenje).

Člani Sveta so izpostavili upad prodaje vina in težko situacijo vseh vinogradnikov in vinarjev ter potrebo po ponovni uvedbi vseh kriznih ukrepov, ki so bili uvedeni v lanskem letu. Podobno kot na prejšnjih sejah je bil dan poudarek tudi na pomenu nadaljevanja promocije vina in ohranitvi sredstev za ta namen.

Zato so vsi prisotni zavzeli stališče, da se za rešitev viškov vina in situacije v panogi tudi v letu 2021 uvedejo ukrepi krizne destilacije vina, kriznega skladiščenja vina in ukrep zelene trgatve.

Članom Sveta je bilo v nadaljevanju seje predstavljeno stanje pri pripravi Strateškega načrta za Skupno kmetijsko politiko 2023–2027 ter širši kontekst, v katerem nastaja ta pomembni dokument. Strateški načrt bo nadomestil Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 (PRP 2014–2020), prvič pa bo vključeval tako I. kot tudi II. steber Skupne kmetijske politike (SKP). Osnutek tega dokumenta je bil pripravljen decembra lani in se trenutno na MKGP zelo intenzivno dopolnjuje in izboljšuje. Vzporedno se na različnih ravneh vršijo ciljno vodene razprave z vsemi ključnimi reprezentativnimi institucijami ter zainteresirano javnostjo, v marcu bodo potekali tudi sektorski sestanki s predstavniki posameznih sektorjev. Člani Sveta so se seznanili s tem, da je potrebno pričakovati resno vsebinsko reorientacijo SKP, saj smo zavezani k upoštevanju Evropskega zelenega dogovora in obeh osrednjih strategij, ki sta nastali na tej podlagi: Strategijo EU »od vil do vilic« in Strategijo o biodiverziteti do 2030. Poleg tega pa smo zavezani tudi k upoštevanju priporočil Evropske komisije, ki jih je izdala decembra lani za vsako od držav članic.

Svet za vinogradništvo in vinarstvo sestavljajo prof. dr. Stanislav Vršič, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede; prof. dr. Tatjana Košmerlj, Biotehniška fakulteta; prof. dr. Denis Rusjan, Biotehniška fakulteta; dr. Franc Čuš, Kmetijski inštitut Slovenije; Vojko Bizjak, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije; Silvan Peršolja, Vinska klet Goriška Brda z. o. o.; Marjan Colja, Vinakras z. o. o.; Tatjana Malešič, Kmetijska zadruga Metlika z. o. o.; Borut Cvetkovič, Radgonske gorice d. o. o.; Andrej Rebernišek, Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije; Dušan Brejc, Vinska družba Slovenije d. o. o.; Marjan Simčič, Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije; Boštjan Protner, Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije; Radojko Pelengić, Strokovno društvo vinogradnikov in vinarjev Slovenije; Žan Bric, Zveza slovenske podeželske mladine.