Skoči do osrednje vsebine

Sproščen promet čez novozgrajeni most čez reko Savinjo v Marija Gradcu pri Laškem

Marija Gradec, 12. februar 2021 – Ob 12. uri je stekel promet skozi novozgrajeni most čez reko Savinjo v Marija Gradcu. S sprostitvijo prometa bo vzpostavljena povezava med glavno cesto G1-5/0328 Laško–Šmarjeta na desnem bregu Savinje s cesto R3-681/4006 Laško–Breze–Šentjur na levem bregu.

Direkcija za infrastrukturo je z gradnjo 123 metrov dolgega mostu pričela v mesecu februarju 2019. Most ima eno rečno podporo, ki je locirana izven glavnega vodotoka na prodnem nanosu, ki se je formiral kot posledica toka reke Savinje skozi ovinek. Zgrajene so bile tudi tri oporne in dve podporni konstrukciji.

Ob mostu je bilo zgrajeno tudi novo trikrako semaforizirano križišče, ki most povezuje z obstoječo glavno cesto G1-5. Most bo pomenil razbremenitev tovornega prometa skozi center Laškega, kar bo pomembno vplivalo na izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev mestnega jedra v Laškem. Namreč ves tovorni do Pivovarne Laško in pa tranzitni promet po R3 Laško–Brezje–Šentjur v prihodnje ne bo več potekal skozi središče Laškega temveč po novo zgrajenem mostu. 

Pogodbena vrednost del je znašala 6.682.921,58 evrov.

Gradnja mostu je bila izvedena v okviru projekta nadgradnje železniške proge Zidani most–Celje, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.

Več o projektu je na voljo na spletnem portalu Krajšamo razdalje.