Skoči do osrednje vsebine

S pomočjo Javnega razpisa za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS« do boljših javnih storitev za občane

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. februarja 2021, objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.
rumeni bloki in nebotičniki, nad njimi modri oblaki, znak za omrežje wi-fi, kolešček - znak nastavitve, veterne elektrarne pred stavbami,...

pametna mesta - slikovni prikaz | Avtor: freepik.com

1 / 2

Namen javnega razpisa je pospešiti uvajanje inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč ter s tem izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike.

Navedeno bomo dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije. 

Ključne informacije v zvezi z javnim razpisom sta medijem predstavila tudi državna sekretarka Ministrstva za javno upravo Urška Ban in mag. Jurij Dolžan iz Urada za informacijsko družbo Ministrstva za javno upravo, ki sta poudarila, da želimo z digitalnimi rešitvami zagotoviti kakovostnejše življenje občanov in obiskovalcev lokalnih skupnosti.

Razpis PMIS nudi možnost sofinanciranja priprave, organizacije ter izvedbe demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane inovativne, digitalne rešitve in/ali storitve iz vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari. Demonstracijski projekt v tem primeru pomeni razvoj, vzpostavitev, preizkušanje, ocenjevanje, uporabo in razširitev ukrepov ter metodologij, ki so tehnološko ali družbeno inovativne in bi ga bilo možno, z ustrezno prilagoditvijo, uporabiti širše oziroma za drugačne potrebe.

Z javnim razpisom želimo predvsem spodbuditi razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje inovativnih digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti, ki temeljijo na tehnologiji interneta stvari ter na načelih interoperabilnosti in odprtih standardih (poenoten način zbiranja podatkov iz projektov ter objava odprtokodnih podatkov z namenom ponovne uporabe in razvoja inovativnih rešitev).

Vsebinska področja, ki jih razpis naslavlja, so:

  1. Upravljanje z viri in infrastrukturo,
  2. Skrb za okolje,
  3. Zdravo in aktivno življenje,
  4. Mobilnost, logistika in transport,
  5. Kultura, šport in turizem,
  6. Varnost in zaščita.

Horizontalne tematike vključenost, soodločanje in ekosistem pametnega mesta se vključujejo samo v povezavi s preostalimi vsebinskimi področji.

Prednostno bodo podprti projekti pametnih mest in skupnosti, ki bodo poleg tehnologije interneta stvari (IoT) inovativno izkoristili in učinkovito povezali raznolike napredne tehnologije, kot so na primer podatkovna analitika velepodatkov (angl. Big Data), umetne inteligence, virtualne in obogatene resničnosti, računalništva v oblaku, tehnologija veriženja blokov, digitalni dvojčki.

Z enotnim pristopom želimo zagotoviti interoperabilnost rešitev, uporabo enakih podatkovnih modelov in odprtih standardov.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin. V konzorcij morajo biti vključene najmanj štiri občine (manjše ali velike občine) iz iste statistične regije (NUTS 3). Izjema je zasavska regija, kjer lahko konzorcij sestavljajo najmanj tri občine. Spodbujamo oblikovanje večjih konzorcijev. Ob prej omenjenem pogoju so lahko sodelujoče tudi občine iz drugih NUTS 3 regij.

Konzorciji občin bodo torej lahko vzpostavili demonstracijske rešitve, testirali njihove značilnosti in pridobili povratne informacije, s katerimi bodo mesta in skupnosti reševala dejanske potrebe lokalnega okolja. Aktivnosti vključujejo razvoj, izdelavo, najem, nakup, prilagoditve, testiranje, vzpostavitev in demonstracijsko delovanje v času trajanja projekta ter promocijo rešitev. Z razpisom se spodbuja uporaba novih oziroma izboljšanih inovativnih storitev, tehnologij in delovnih procesov v realnem okolju uporabnika.

Višina razpisanih sredstev je 8 milijonov evrov med leti 2021 (200.000 evrov), 2022 (3,8 milijona evrov) in 2023 (4 milijone evrov).

Višina sofinanciranja posameznega projekta je najmanj 300.000 evrov in največ 1.000.000 evrov (brez vključenega davka na dodano vrednost).

Financiranje je 100%.

Roka za oddajo vlog za dodelitev sredstev:

  • 23. 4. 2021 do 12. ure,
  • 10. 9. 2021 do 12. ure.

Razpis je del strategije Digitalna Slovenija 2020, Operativni program 2014–2020, prednostna os 1 »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«.

Konec prihodnjega tedna, predvidoma v petek, 19. februarja 2021, bo strokovna ekipa Ministrstva za javno upravo organizirala delavnico oziroma poglobljeno predstavitev javnega razpisa za zainteresirane prijavitelje.