Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc obiskala Maribor

Državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc je danes obiskala mariborsko območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kjer se je s prisotnimi pogovarjala na temo obnove dvorca Viltuš, dvorca Dornava ter gradu Negova.

Državna sekretarka si ogleduje knjige

Državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc je obiskala Maribor | Avtor MK

1 / 2

V dvorcu Viltuš gre med drugim za veliko razširitev lesne gobe, vsi trije zgodovinski objekti pa imajo izjemen potencial za spodbujanje kulturnega turizma v regiji.

Državna sekretarka je navzoče seznanila z možnostjo pridobivanja integralnih proračunskih sredstev v okviru javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, namenjenega za izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi oziroma tako imenovanega kulturnega evra. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov v letih 2021 in 2022, je skupaj 6.500.000,00 evrov. Osnovni pogoj za prijavo je status kulturnega spomenika.

Prav tako se ministrstvo aktivno vključuje tudi v nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost, s tem pa računa na sredstva evropskega Sklada za okrevanje in odpornost, ki jih bo namenilo tudi za obnovo in oživljanje občinskih kulturnih spomenikov z izdelano projektno in investicijsko dokumentacijo in znano namembnostjo.