Skoči do osrednje vsebine

Pred informativnimi dnevi: mladi, odločajte se za poklice v kmetijstvu, gozdarstvu, živilstvu!

Informativni dnevi izobraževalnih inštitucij so pred vrati. Mladim bo podana vrsta pomembnih informacij za njihovo nadaljnjo življenjsko pot oziroma poslanstvo.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano si želimo, da bi se čim več mladih, odločilo za poklice, povezane s kmetijstvom, podeželjem, proizvodnjo hrane, hortikulturo, naravovarstvom, gozdarstvom, veterinarstvom in živinorejo. Zato si tudi prizadevamo, da se mladim zagotovi ustrezno podporno okolje, v katerem se bodo razvijali v ekonomskem in socialnem smislu - razvijali bodo torej svoje znanje, gospodarnost in inovativnost.

Tematska  infografika

Tematska infografika | Avtor: MKGP

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavedamo, da se zaradi povečanega interesa potrošnika po kakovostni hrani slovenskega izvora, doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov kot tudi zaradi zagotavljanje uspešnosti slovenskega kmetijstva, igra pomembno vlogo izobraževanje mladih. Izobražena in mlada generacija je namreč tista, ki bo poskrbela, da se bodo strateška področja v državi (kakovostna in zadostna oskrba s hrano, obdelano in naseljeno podeželje, zdravje in dobrobit živali, trajnostno upravljanje z gozdovi) razvijala in napredovala. Generacijska pomladitev je eden od ključnih predpogojev hitrejšega prestrukturiranja in povečanja konkurenčnosti slovenskega kmetijstva. Mlajši nosilci kmetij so bolj izobraženi in usposobljeni za delo v kmetijstvu.

Slovenija predstavlja na majhnem, a specifičnem prostoru zelene, neokrnjene dežele, odlične pogoje za pridelavo in predelavo hrane pa tudi za razvoj turizma in gastronomije (letos ima Slovenija naziv Evropska gastronomska regija). Na vseh teh področjih imajo mladi možnost zaposlitve in ustvarjalnega dela. Doprinos ustanov, ki izobražujejo bodoče kmete, veterinarske in živilske tehnike, gostinske tehnike in druge podobne poklice, je ključen za razvoj omenjenih panog v Sloveniji.

Poklici povezani s kmetijstvom, podeželjem, proizvodnjo hrane, hortikulturo, gozdarstvom, živinorejo in naravovarstvom, predstavljajo nosilni steber razvoja, ne samo kmetijstva ampak celotnega podeželja. Tekom šolanja dijaki pridobijo ustrezne kvalifikacije za kritično in strokovno presojo zahtev s področja vodenja in upravljanja v podeželskem prostoru, ki zahteva uravnotežen razvoj kmetijstva in živilstva na eni strani kot tudi drugih družbeno pomembnih vidikov, s katerimi se srečujemo na podeželju.

Z izpostavljanjem dobrih, uspešnih zgodb pridelave hrane in ob upoštevanju starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki je v Sloveniji sicer visoka, si na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prizadevamo, da bi zagotovili ustrezno usposobljen mlad kader, ki se bo odločil za poklicno pot v kmetijstvu, ki bo prevzel in nadaljeval delo na kmetiji in bil s tem kos sedanjim izzivom.

Minister dr. Jože Podgoršek polaga mladim »na srce«! naslednje:

»Kot minister, pristojen za prehransko politiko, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo, varstvo rastlin in čudovito podeželje vas toplo pozivam, da v teh odločilnih trenutkih za vašo prihodnost, svojo pozornost namenite tudi tem področjem. Pomislite za trenutek, da ste si za svoj življenjski poklic in cilj izbrali področje, ki bo v prihodnosti samo še pridobivalo na pomenu, veljavi in spoštovanju.

Hrana postaja najbolj pomembo področje, države širom sveta mu namenjajo vedno več pozornosti. Omejeni smo z naravnimi viri, kot so kmetijska zemljišča, voda, in drugi, ki so ključni, da imamo prebivalci dovolj hrane. Zato bo poklic prihodnosti delo na področju pridelave hrane, z novimi tehnološkimi, znanstvenimi in drugimi inovativnimi pristopi. Skrb za poseljeno podeželje in ohranjanje zdrave in lepe narave, varovanje okolja ter ustrezna skrb za živali bo prav tako osrednja aktivnost in fokus vaše generacije.

Želim si, da se za plemenite in lepe poklice v sektorjih kmetijstva, gozdarstva ali živilstva odločate pravočasno in poprimete za drzne in uspešne poslovne ideje, ki jih ne manjka v tem okolju. Zagotavljam vam, da so to zanimivi poklici, ki bodo pozitivno vplivali na vašo osebno rast, prispevali pa tudi k razvoju gospodarstva oziroma širše družbe v Sloveniji.

Ostanite zdravi, preudarni, veseli, mladostni in razigrani. Želim vam veliko modrih odločitev in kasneje uspešnih poslovnih zgodb!«

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije: Dober kmet je »kmetijsko« izobražen kmet!

»V letu 2016 smo tri organizacije - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) ter Zveza slovenske podeželske mladina (ZSPM) - pripravile ter podpisale Akcijski načrt za mlade kmete, ki ga tudi uspešno izvajamo. Velik pomen v Akcijskem načrtu smo dali tudi šolstvu. Prav pandemija je močno spremenila ustaljene prijeme v šolstvu, kar naenkrat so se učenci, dijaki, študentje začeli izobraževati od doma, kar ni bilo enostavno tako za profesorje kot za dijake. Vendar jim je uspelo in to zelo dobro, prilagodili so se na dane razmere poučevanja in učenja.

V  tem času  potekajo informativni dnevi za bodoče dijake in študente. Pretekla leta so jih šole toplo sprejele v svojih izobraževalnih ustanovah in jim lahko predstavile svoje delovanje v živo. Ker letos to ni mogoče, bo vse potekalo virtualno.

In na tem mestu smo jim na pomoč stopile tudi organizacije, ki delujemo v kmetijstvu, v času informativnih dni  objavljamo njihov promocijski material na naših družbenih omrežjih. Trudimo se tudi  z objavami v naših glasilih s predstavitvami šol.

Za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije je zelo pomembno kmetijsko šolstvo, saj smo na eni strani eden večjih zaposlovalcev bodočih agronomov in nam je zelo pomembno, da so naši kadri strokovno dobro podkovani. Seveda pa je kmetijsko šolstvo v prvi vrsti pomembno za naše kmete. Kmet je že dolgo časa multipraktik znanj, potrebuje znanja iz kmetijstva, gozdarstva, veterine, strojništva, ekonomike itd. in prav ta znanja vam lahko dajo kmetijske šole.

Vabimo vas dragi dijaki, študentje in starši, da si ogledate na naši spletni strani, kaj vam slovenske kmetijske in njim sorodne šole nudijo, kakšni so njihovi programi, praktični pouk, kaj o šolah povedo bivši dijaki in še bi se našlo. Predvsem pa upamo, da bo tudi z našo pomočjo odločitev lažja, kajti dober kmet je »kmetijsko« izobražen kmet!«

Anja Mager, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine:

»Približujejo se informativni dnevi, dnevi ko vam bodo na srednjih šolah in visokošolskih ustanovah vsi tisti, ki so tako ali drugače zadolženi za vašo prihodnost, podali vrsto pomembnih informacij in vam bodo želeli pomagati pri sprejemu odločitve kako naprej, odločitve, ki je pomembna za vas in za vašo prihodnost. Odločitve o vašem poklicu, o vaši izobrazbi.

Kljub temu, da smo trenutno omejeni na virtualen svet, odločitve, ki jih sprejemamo še kako vplivajo na našo vsakodnevno realnost.

Da bo vaša odločitev lažja in preudarna smo za vse tiste, ki vas zanima čudoviti svet kmetijstva, gozdarstva in prehrane in želite svojo poklicno pot ustvariti v tesnem stiku z naravo, zemljo, vas navdušuje naša biotska pestrost in ste velik ljubitelj živali, pripravili nabor srednješolskih in višješolskih programov, ki vas bodo opremili s potrebnim znanjem za življenje.

Časa tokrat ne boste izgubljali z vožnjo od šole do šole zato lahko pridobljeni izkoristite in si z nekaj kliki na spletnih straneh ogledate vse predstavljene šole ter se preudarno odločite.

Želimo vam modrih odločitev in ne pozabite, da odločitev ki jo boste sedaj sprejeli ni vaša končna odločitev za življenje, je pa vsekakor pomembna.«