Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o izvajanju obiskov zaprtih oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij z namenom zaščite zdravja zaprtih oseb in zaposlenih v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu ob upoštevanju epidemiološke slike sproti presoja ukrepe glede izvajanja obiskov v zaporih in v prevzgojnem domu.

Na nekaterih lokacijah zavodov za prestajanje kazni zapora so se obiski neprekinjeno izvajali tudi ves čas od razglasitve 2. vala epidemije. Ob splošnem izboljšanju epidemioloških razmer v državi se sedaj obiski sproščajo na večini lokacij zavodov, kjer lahko zagotovimo njihovo varno izvajanje.

Obiski se izvajajo ali se bodo v kratkem pričeli izvajati na naslednjih lokacijah zavodov:

 • Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana; Oddelek Novo mesto; Odprti Oddelek Ig
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Ig
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Koper (od 28. 1. 2021 dalje); Oddelek Nova Gorica
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor (od 15. 2. 2021 dalje); Odprti oddelek Rogoza
 • Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje (od 22. 2. 2021 dalje)
 • Prevzgojni dom Radeče (od 13. 2. 2021 dalje)

Svojce zaprtih oseb in druge obiskovalce obveščamo, da so po načelu sorazmernosti in postopnosti ter glede na prostorske in druge možnosti posameznega zavoda ukrepi in omejitve za varno izvajanje obiskov v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu trenutno naslednji:

 • obiski zaprtih oseb potekajo z obvezno uporabo zaščitnih mask in so v večini omejeni na 1 odraslo osebo (ponekod zaprto osebo lahko obiščejo tudi otroci), s predhodnim obveznim razkuževanjem rok in merjenjem temperature pred vstopom v prostore za obiske,
 • kjer arhitekturne možnosti to dopuščajo, se obiski izvajajo za stekleno pregrado,
 • v svobodnejših režimih se obiski v čim večji meri izvajajo zunaj,
 • izmenjava predmetov v času obiska ni dovoljena.

Obiski se praviloma izvajajo v terminih, določenih v hišnih in dnevnih redih zavodov in so objavljeni tudi na spletni strani. Obisk se izvede v trajanju, kot ga določajo predpisi: najmanj 30 minut za pripornike ter 60 minut za obsojence in mladoletnike v prevzgojnem domu. Na nekaterih lokacijah prinašanje paketov na obiske ni dovoljeno. Za natančnejša navodila prosimo predhodno pokličite v zavod.

Do preklica se zaradi epidemioloških razmer, oziroma zaradi izvajanja gradbenih del v oddelku, ne izvajajo obiski na naslednjih lokacijah:

 • Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni; Polodprti oddelek Slovenska vas; Odprti oddelek Puščava
 • Oddelek Murska Sobota

Zaprte osebe so za ohranjanje stikov z zunanjim svetom še vedno spodbujene k uporabi različnih drugih možnosti, kot je denimo video telefonski klic.

Ob obisku v zaporu in prevzgojnem domu prosimo sledite navodilom zaposlenih, oziroma predhodno pokličite v zavod ter upoštevajte vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.