Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek nagovoril udeležence seminarja o hmeljarstvu

Minister dr. Jože Podgoršek je danes dopoldne nagovoril udeležence 58. Seminarja o hmeljarstvu, ki je tokrat potekal preko spleta. Seminar je že tradicionalno organiziral Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo.

Tematska fotografija

Tematska fotografija

Minister dr. Podgoršek je v nagovoru izpostavil, da je Slovenija ena večjih proizvajalk in izvoznic hmelja, saj se kar 99% slovenskega pridelka hmelja izvozi. Podatki iz preteklih let kažejo na to, da največ hmelja izvažamo v Nemčijo, ostale pomembnejše izvozne države pa so bile Kitajska, Velika Britanija in Belgija.

V zadnjem desetletju pa opažamo težave v pridelavi hmelja, ki jih povzroča huda viroidna zakrnelost hmelja. Na predlog Kmetijsko gozdarske zbornice in strokovnih služb so bili v letu 2019 sprejeti zelo strogi ukrepi s ciljem izkoreninjenja hmeljevega viroida. Zato je bil sprejet tudi program vlade, ki je določil ukrepe in finančna sredstva za izvedbo programa. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo tudi v prihodnje podpiralo izvajanje raziskav pri iskanju tolerantnih sort na viroid in drugih strokovnih rešitev ter nudilo strokovno podporo hmeljarjem, ki bodo to želeli. Na voljo je že nekaj tolerantnih sort hmelja, pridelava občutljivih sort bi se morala zmanjšati na račun le-teh. Pomembna je tudi vloga trgovcev s hmeljem  pri  odkupu bolj tolerantnih slovenskih sort hmelja.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zaveda tudi pomena varjenja piva v Sloveniji, ki v zadnjih letih postaja vse pomembnejša gospodarska panoga, čemur v prid govori tudi rast manjših pivovarn, ki je konec leta 2020 presegla število 100. Ne moremo pa mimo dejstva, da je epidemija s covid-19 močno vplivala tudi na ta sektor. »Zaradi zaprtja prodaje v segmentu HORECA se je prodaja piva skorajda v celoti ustavila, kar je imelo za posledico povečanje zalog piva, katerih rok gre proti koncu ali pa je že potekel. V ta namen je bilo sprejetih kar nekaj ukrepov za pomoč gospodarstvu, določene ukrepe lahko koristijo tudi pivovarji, predvsem povračilo plač delavcem zaradi začasnega čakanja na delo, odlog plačil za kreditojemalce, oprostitev plačil prispevkov za tiste, ki delajo, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in pomoč v obliki delnega povračila nekaterih fiksnih stroškov«, je poudaril minister.

Minister dr. Podgoršek je v nagovoru izpostavil tudi nujno pomoč kmetijam. »Izvedli smo ločen javni razpis za podukrep 4.1. za naložbe v letu 2020, ki je bil namenjen obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči. S tem smo hmeljarjem dali možnost, da v okviru javnega razpisa postavijo hmeljišča na novih zemljiščih, ki jih do sedaj niso imeli v uporabi, zato, da ne bi imeli prevelikega izpada pridelka. Prav tako so imeli tudi možnost, da v okviru obnove hmeljišč, obnavljajo tudi hmeljske žičnice«. Minister je ob zaključku udeležencem povedal tudi, da osrednjo pozornost na MKGP namenjamo prehodu v novo obdobje Skupne kmetijske politike 2021 – 2027, kjer so tudi cilji v hmeljarstvu.