Skoči do osrednje vsebine

Koritnik na konferenci Zlati kamen: »Partnerski pristop med državo in združenji občin je edinstvena kakovost.«

Na jubilejni, 10. konferenci Zlati kamen, ki v tem tednu poteka v spletni obliki, je danes udeležence uvodoma nagovoril minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Spregovoril je o razvojnih možnostih lokalne samouprave, o dobrih praksah oziroma dosežkih minulega leta ter o konceptu pametnih mest.

posnetek ministra med video-nagovorom

Uvodni nagovor ministra za javno upravo Boštjana Koritnika na konferenci Zlati kamen | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

1 / 2

V prvem delu nagovora je minister poudaril zadnje tri najpomembnejše dosežke Ministrstva za javno upravo na področju razvoja lokalne samouprave:

  • vzpostavitev Delovne skupine za lokalno samoupravo kot prostora dialoga,
  • podpis dogovora z združenji občin o višini povprečnine za leti 2021 in 2022 in
  • sprejem Zakona o finančni razbremenitvi občin.

»Aktivnosti ministrstva je seveda mnogo več, so večplastne in vseobsegajoče, te tri pa izpostavljam zato, ker krepijo avtonomijo slovenske lokalne samouprave, so izrazito razvojno usmerjene in se bodo njihovi dejanski učinki pokazali s takojšnjo realizacijo in delovali dolgoročno,« je pojasnil minister.

V nadaljevanju je predstavil aktivnosti, ki jih na ministrstvu že izvajamo oziroma jih še načrtujemo. V pripravi je novela Zakona o lokalnih volitvah. Predlagane spremembe bodo bistveno prispevale k varstvu javnega interesa oziroma uresničitvi ustavno pravnih vrednot pri izvedbi lokalnih volitev, verodostojnosti volilnega izida in zaupanju državljanov v pošteno izvedbo volitev. Poleg sistematične in celovite ureditve volilnega spora pa smo se odločili predlagati še nekatere druge manjše spremembe zakona, ki bi prispevale k optimizaciji izvedbe volilnih postopkov.

»Kdor je med digitalno aktivnimi, hitro napreduje, kdor ne, še hitreje nazaduje. Želimo se uvrstiti med napredne digitalne družbe in si zagotoviti ustrezno mesto v evropskem enotnem digitalnem prostoru ter ohraniti oziroma povečati raven blaginje,« je minister začel drugi del nagovora, v katerem se je osredotočil še na področje digitalizacije. Povedano je vezal na aktualno dogajanje, ko se je ob spopadanju z epidemijo kot ključno pokazalo vse, kar lahko opravimo na daljavo in predstavlja varnost tako za ponudnika kakor tudi uporabnika. »Vendar je pametno mesto ali skupnost več od prepoznavanja potreb posameznika; biti mora sposobno učinkovito upravljati vire za zadovoljevanje družbenih, gospodarskih in okoljskih potreb v dobrobit občanov kot skupnosti,« je nadaljeval minister in pojasnil aktivnosti ministrstva na področju razvoja pametnih mest in skupnosti. »Na ministrstvu smo pripravili ukrep, s katerim želimo zagotoviti sistemsko povezanost občin med seboj in s prizadevanji na državni ravni. Želimo, da se občine lotite implementacije digitalnih tehnologij sistematično in že v izhodišču bistveno povečate potencial izrabe prednosti, ki temeljijo na povezovanju, odprtosti in dostopnosti, uporabi standardnih rešitev, pravilih interoperabilnosti, analitiki masovnih podatkov in souporabi digitalne infrastrukture. S široko uporabo digitalnih tehnologij lahko mesta in skupnosti postanejo pametna, si zagotovijo trajnostni razvoj, ki gre v korak z izzivi časa, ter spodbudno vplivajo na rast in blaginjo v državi,« je poudaril minister Koritnik in zaključil, da je »partnerski pristop med državo in združenji občin edinstvena kakovost, saj prav lokalna samouprava v vseh demokratičnih državah sveta predstavlja enega izmed temeljnih stebrov demokratičnega političnega življenja in je garant za dolgoročni napredek.«

Konferenca Zlati kamen je v slovenski javnosti najbolj odmevno strokovno srečanje na področju lokalne samouprave, kjer si izkušnje ter poglede o razvojnih možnostih ter dobrih praksah izmenjajo najvišji predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki gospodarstva kot tudi vladni predstavniki.