Skoči do osrednje vsebine

S spremembo Uredbe med posebne skupine v okviru hitrega testiranja tudi osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, s katero se omogoča osebam, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga in za katere je z odloki vlade, ki določajo ukrepe za preprečevanje zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2, da se v skladu z navedeno uredbo vključijo v posebni presejalni program za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2.

Osebe, ki izvajajo storitve in prodajo blaga in za katere je z odloki vlade, ki določajo ukrepe za preprečevanje zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2, bodo na podlagi navedene določbe vključene v posebni presejalni program, na podlagi katerega bodo imele prednostno obravnavo na testiranjih, podobno kot je to urejeno za osebe, določene v tretjem odstavku 2. člena veljavne uredbe (osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost; osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo; osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z uporabniki teh storitev in programov obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni COVID-19; drugih oseb, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje; potnikov v mednarodnem prometu, kadar obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19).

Izpolnjevanje pogojev za izvajanje posebnih programov ugotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje, po uradni dolžnosti za posebne programe, ki bodo potekali pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, oziroma na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo, za posebne programe, ki bodo potekali pri gospodarskih subjektih, ki se ukvarjajo z izvajanjem storitev ali prodajo blaga.