Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe za aktivnost "Dela za odpravo škode in obnovo gozda"

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 4. javni razpis za aktivnost "Dela za odpravo škode in obnovo gozda" (podukrep 8.4 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020). 215 upravičencem so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 1 milijon evrov.

4. javni razpis za podukrep 8.4 - Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, za aktivnost "Dela za odpravo škode in obnovo gozda" iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, je bil objavljen 10. 7. 2020. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 3. 8. 2020 do objave zaprtja javnega razpisa - 16. 10. 2020.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do vključno 1 milijon evrov, in sicer:

  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 427.000 evrov (sklop A);
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, skupno 160.000 evrov (sklop B);
  • za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, skupno 410.000 evrov (sklop C);
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 3.000 evrov (sklop D).

Upravičeni stroški so bili stroški odprave škode in obnove gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. 1. in 10. 2. 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. 12. 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. 10. 2018.

Na javni razpis je bilo oddanih 263 vlog, za katere je Agencija izdala 215 odločbo o pravici do sredstev, s katerimi je odobrila 1 milijon evrov podpore. 22 vlog je bilo zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja pogojev, 25 vlog pa je bilo zavrnjenih zaradi porabe razpoložljivih sredstev.

Javni razpis

Naziv Datum objave Rok prijave
10. 7. 2020
16. 10. 2020