Skoči do osrednje vsebine

Znanstvena monografija, izdana s strani pravne fakultete Univerze v Ljubljani, z naslovom »Glavna obravnava pred upravnim sodnikom« podarjena v prave roke

Ministrica mag. Liljana Kozlovič je ob srečanju z Generalnim državnim odvetnikom mag. Jurijem Groznikom, izvode znanstvene monografije, z naslovom »Glavna obravnava pred upravnim sodnikom«, predala državnemu odvetništvu..

Izvoda monografije je ministrica izročila tudi predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mag. Damijanu Florjančiču in predsedniku Sodnega sveta Republike Slovenije dr. Eriku Kerševanu.  

Znanstvena monografija obravnava tematiko, ki je dandanes še vedno aktualna, tudi v luči sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevah Mirovni inštitut proti SlovenijiProdukcija Plus d. o. o. proti Sloveniji in Cimperšek proti Sloveniji, v katerih se je ESČP opredelil glede vprašanja (ne)izvedbe glavne obravnave pred Vrhovnim in Upravnim sodiščem in v vseh treh primerih ugotovilo kršitev konvencijske pravice – pravice do poštenega sojenja.   

Ministrstvo za pravosodje, zaradi še vedno aktualne vsebine, meni, da bo publikacija, ki bo predana v prihodnem tednu, velika pridobitev za Vrhovno sodišče. Prav tako bo več izvodov na voljo udeležencem strokovnega usposabljanja v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju.   

Matic Zupan, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, pa je večje število izvodov monografije za sodnike Upravnega sodišča izročil ob srečanju s predsednico Upravnega sodišča Jasno Šegan in direktorico sodišča Mojco Jerman, ki je potekalo 21 januarja 2021.  

Pri pripravi monografije sta s prispevkom glede izvrševanja sodbe ESČP v zadevi Pro Plus sodelovala tudi predstavnika Projektne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb ESČP, ki v okviru Ministrstva za pravosodje skrbi za sprejem ustreznih ukrepov za izvršitev sodb ESČP.   

Izvrševanje sodb ESČP, spoštovanje vladavine prava in človekovih pravic, je ena izmed prioritet Ministrstva za pravosodje.