Skoči do osrednje vsebine

Reševanje upravnih zadev Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (URSVS) v času epidemije

Dne 11. 12. 2020 je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja v upravnih zadevah. Odlok prinaša nekaj novosti glede izvajanja upravnih zadev.

V nadaljevanju povzemamo glavne zahteve zgoraj navedenega Odloka, ki se nanašajo na izvajalce sevalnih dejavnostih oziroma imetnike dovoljenj.

Vlaganje vlog in izdaja odločb in drugih dokumentov

Stranke lahko pisne vloge vlagajo po elektronski poti tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom. Odločbe, sklepi in drugi dokumenti, ki jih izda URSVS, se lahko vročajo z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal.

Izposoja in vračilo merilnikov koncentracije radona

Izposoja in vračilo merilnikov koncentracije radona potekata nemoteno. Za prevzem in vračilo merilnika se je treba dogovoriti vsaj en delovni dan prej na telefonsko številko 01 47 88 709. Merilnik se prevzame ali vrne na recepciji stavbe Ajdovščina 4 v pritličju.

Dostop do prostorov URSVS

URSVS ni dolžna sprejeti vloge v fizični obliki ali ustne vloge na zapisnik oziroma na predpisan ali drugače določen obrazec, ki jo vložnik vlaga neposredno pri organu. V primeru, da nameravate vložiti vlogo neposredno na URSVS se je potrebno predhodno najaviti in se je potrebno o času vložitve vloge dogovoriti.

Pri obisku URSVS morajo stranke ravnati skladno s strokovnimi priporočili in uporabljati zaščitno opremo. URSVS lahko določi varovalne ukrepe za sodelovanje udeležencev na ustni obravnavi.

V prostorih URSVS se ne izvaja pregledovanje dokumentov, če se stranki lahko pošlje kopija dokumentov zadeve.

Roki

Roki za izpolnitev obveznosti, določeni s posamičnim upravnim aktom se lahko na zahtevo stranke podaljšajo, če stranka obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno.

URSVS lahko podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, ki jo zaradi razlogov na strani stranke ali organa, ki so povezani s preprečevanjem tveganja okužbe ali širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku.

Rok za izdajo in vročitev odločbe se lahko podaljša kolikor je potrebno, vendar ne več kot za dva meseca.

Na sedežu uprave svoje delo opravlja minimalno število sodelavcev URSVS, ostali delajo od doma. Svoje delo skušamo zagotavljati čimbolj nemoteno in rešujemo vse vaše zahtevke, poslane po elektronski ali redni pošti. Telefonske številke in elektronski naslovi naših sodelavcev so objavljeni na naši spletni strani.

Navedeni ukrepi bodo v veljavi do konca epidemije nalezljive bolezni COVID-19, vendar najdlje tri mesece.