Skoči do osrednje vsebine

Podelitev stanovskih priznanj in nagrade Mirka Šubica

Državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc je sodelovala na spletni podelitvi stanovskih priznanj in nagrade Mirka Šubica.

Ob čestitki nagrajencu za življenjsko delo Mihi Pirnatu starejšemu ter nosilcem priznanj: skupini strokovnjakov z Zavoda za gradbeništvo, akademskemu restavratorju dr. Roku Hafnerju in zaposlenim na Oddelku za restavriranje in konserviranje Narodnega muzeja Slovenije, je državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc poudarila: ''Restavratorstvo in konservatorstvo sta poleg arhivske in muzejske dejavnosti eni od glavnih panog ohranjanja narodovega kulturnega spomina. Skrb za oživljanje kulturne dediščine je namreč način, kako zgodbo preteklosti ohraniti za prihodnje rodove, je sporočilo o tem, kaj smo nekoč bili, da bomo lahko skozi te izkušnje oblikovali prihodnost. Veličina nekega naroda se v Evropi in svetu meri po njegovih dosežkih, tudi dosežkih na kulturnem področju. S poudarjanjem pomena narodovega kulturnega bogastva pa ne izpisujemo zgolj naše vloge v zgodovini, ampak pomagamo utrjevati in sooblikovati narodovo identiteto za prihodnost. Zato ohranjanje kulturne dediščine ni le naša zgodovinska, strokovna dolžnost, ampak skozi oživljanje preteklosti uresničujemo tudi demokratično pravico sleherne državljanke in državljana Slovenije po spoznavanju svojih kulturnih korenin, iz katerih raste in se razvija naša družba prihodnosti. Teh dolžnosti in pravic se je pred več kot sedmimi desetletji zavedal tudi Mirko Šubic, ki je bil eden od pionirjev sodobnega restavratorstva pri nas in ki že od leta 2008 dalje daje ime nagradam Društva restavratorjev Slovenije. Kdo drug kot restavratorji se bolje zaveda dejstva, da je treba temelje, ki so bili zastavljeni v preteklosti, nenehno utrjevati, nadgrajevati in dopolnjevati? A kljub temu ta skrb ob nenehnih tehnoloških in družbenih spremembah vendarle ni tako samoumevna. Zato ob slovenskem kulturnem prazniku izrekam hvaležnost vsem, ki na področju restavratorstva in konservatorstva skrbite za nadaljevanje dragocenih dosežkov obeh strok.

Poseben poklon pa velja letošnjim nagrajencem, najprej seveda Mihi Pirnatu starejšemu, akademskemu slikarju in magistru umetnosti za nagrado za življenjsko delo, ki se ne meri zgolj v kilometrih restavriranih likovnih del, ampak še posebej v redkih vrlinah, kot so predanost, etična subtilnost in izjemna strokovnost.

Sledijo pa tudi čestitke in poklon nosilcem priznanj Mirka Šubica za različne inventivne dosežke na področju restavratorske stroke: skupini strokovnjakov z Zavoda za gradbeništvo, akademskemu restavratorju dr. Roku Hafnerju in zaposlenim na Oddelku za restavriranje in konserviranje Narodnega muzeja Slovenije.''

Nagrada Mirka Šubica je stanovska nagrada za življenjsko delo na področju konservatorsko restavratorske stroke. Leta 2008 je nagrado ustanovilo Društvo restavratorjev Slovenije (Društvo DRS) z namenom, da bi konservatorsko-restavratorsko stroko še bolj predstavili javnosti in da bi za izjemne dosežke na strokovnem področju v konservatorsko-restavratorski stroki nagradili strokovnjake, ki pomagajo skrbeti za ohranjanje in kulturne dediščine. Poleg nagrade za življenjsko delo podeljuje društvo tudi priznanja Mirka Šubica za enkratne izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne dediščine ter predstavljanju in popularizaciji konservatorsko-restavratorske stroke na Slovenskem in v tujini ter častno članstvo v Društvu restavratorjev Slovenije.