Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 7. februarja 2021

Epidemije in okužbe ljudi, živali in rastlin

1.  Povzetek poročila

V Sloveniji je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) do vključno 6. 2. 2021 opravljenih skupaj 1.224.719 testiranj (PCR in HAGT). 6. 2. 2021 je bilo opravljenih 5.364 testiranj (2.497 PCR in 2.867 HAGT) in potrjenih 498 novih okužb s COVID-19 (425 PCR in 73 HAGT), kar skupno znaša 9,3 odstotka pozitivnih testov (17 odstotka PCR in 2,5 odstotka HAGT). Do 6. 2. 2021 je bilo z enim odmerkom cepljenih 54.588 oseb, z dvema odmerkoma pa 42.450.

Po podatkih spletišča državne uprave (GOV.SI) in COVID-19 sledilnika so 6. 2. 2021 v bolnišnicah zdravili 931 bolnikov s COVID-19, od tega 160 na intenzivni negi, 37 oseb je bilo odpuščenih iz bolnišnične oskrbe. Umrlo je 11 oseb, od marca 2020 skupaj 3.622.

Na državni, regijski in občinski ravni je bilo 7. 2. 2021 v odziv vključenih 501 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, predstavnikov javnih služb ter 26 prostovoljcev humanitarnih organizacij.

 

2.  Poročilo o izvedenih aktivnostih

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije (CZ RS) je spremljal situacijo in koordiniral aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči na različnih ravneh.

Regijski in občinski štabi CZ so spremljali razmere v regiji in občinah ter komunicirali z različnimi deležniki na lokalni in regijski ravni. Med vikendom je organizirana pripravljenost na domu.

Pripadniki CZ, redarske službe, policija, občinski inšpektorji in prostovoljci so opravljali terenske obhode in preverjali spoštovanje ukrepov na javnih površinah. Logistično in tehnično so pomagali pri izvedbi brezplačnega množičnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi.

Občine so sodelovale pri koordinaciji razporejanja prostovoljcev, pomagale pri oskrbi ranljivih skupin. Občanom so nudile informacije po telefonu in elektronski pošti. Sprejemale so klice občanov, ki nimajo možnosti izvesti hitrih testiranj zaradi potrebe pri opravljanju svojega dela v skladu s smernicami nove odredbe in s tem tedenskega testiranja. Vzpostavljene so telefonske številke za nudenje psihosocialne pomoči.

Na ministrstvih so izvajali naloge skladno z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh oziroma načrti dejavnosti ter upoštevali potrebne ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. Odgovarjali so na vprašanja glede izvajanja določil odlokov v njihovi pristojnosti. Pristojne inšpekcijske službe so nadzorovale izvajanje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa. Med vikendom imajo nekatera ministrstva organizirana dežurstva oziroma so vodje in določeni strokovni sodelavci dosegljivi po telefonu.

 

Poplave

Izpostava Kranj

Ob 19.31 so gasilci Gasilske reševalne službe (GARS) Jesenice na Kosovi ulici na Jesenicah s protipoplavnimi vrečami preusmerili tok meteorne vode.

Ob 21.28 je v Podljubelju, občina Tržič, meteorna voda zalila klet večstanovanjske hiše. Gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Podljubelj so vodo izčrpali. Na kraju so pustili črpalko.

 

Plazovi

Izpostava Kranj

Ob 20.49 se je v Kropi, občina Radovljica, na cesto podrl oporni zid. Gasilci PGD Kropa so teren nad cesto pokrili s PVC folijo. Skupaj z delavci Cestnega podjetja (CP) Kranj so odstranili podrto drevje in material s ceste. Na cesti so postavili polovično  zaporo ceste.

 

Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov

Izpostava Nova Gorica

Ob 23.18 je bila na odseku regionalne ceste med naseljema Kal Koritnica in Trenta, občina Bovec, uvedena popolna zapora prometa za vsa vozila zaradi nevarnosti proženja snežnih plazov.

  

Nesreče na vodi in v vodi

Izpostava Koper

Ob 13.55 je v slovenskem morju v Portorožu v bližini skladišč soli, občina Piran, jadralec imel težave. Pomoč so mu nudili člani jadralnega kluba.

 

Pogrešane osebe, živali in stvari

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 9.08 se je na reki Dravi na območju Vuhreda v občini Radlje ob Dravi nadaljevala iskalna akcija pogrešane osebe. Posredovali so gasilci PGD Vuhred in PGD Vuzenica, ki so s pomočjo čolnov preiskali del reke, vendar izgubljene osebe niso našli.

 

Požari v objektih

Izpostava Celje

Ob 14.48 se je v ulici Gaji v naselju Trnovlje pri Celju, občina Celje, zaradi nepravilnega delovanja peči v kurilnici stanovanjske hiše močno kadilo. Gasilci Poklicne gasilske enote (PGE) Celje in PGD Trnovlje so prezračili in pregledali prostore, izmerili vsebnosti plinov v objektu in lastniku do prihoda serviserja izdali prepoved kurjenja.

Izpostava Kranj

Ob 13.35 so se na Partizanski ulici v Tržiču vnele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Tržič so počakali do izgoretja saj, nato očistili dimnik in preverili okolico s termovizijsko kamero ter izmerili prisotnost nevarnih plinov. Lastnikom stanovanja so do prihoda dimnikarja prepovedali nadaljnje kurjenje.

Izpostava Ljubljana

Ob 0.18 so v naselju Poreber, občina Kamnik, na balkonu stanovanjske hiše goreli sedežna garnitura in stoli. Požar so pogasili lastniki. Gasilci PGD Kamnik in Nevlje so preventivno pregledali opaž strehe in fasado s termovizijsko kamero. Vzrok požara še ni znan.

Ob 16.59 je na Petkovi ulici v Ljubljani v mansardi nenaseljenega objekta gorel avtomobilski stol. Lastnik je požar pogasil pred prihodom gasilcev Gasilske brigade (GB) Ljubljana, ki so nato preventivno pregledali objekt s termovizijsko kamero.

Izpostava Ptuj

Ob 11.26 so v naselju Krčevina pri Vurbergu, občina Ptuj, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Grajena in Ptuj so požar pogasili, očistili tuljavo dimnika, prezračili prostore, pregledali objekt s termovizijsko kamero in lastniku priporočali pregled dimnikarja.

 

Požari na prometnih sredstvih

Izpostava Ljubljana

Ob 3.00 je na železniški postaji v Ljubljani gorel opuščen železniški potniški vagon. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana ter PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje in Ljubljana mesto. V požaru sta bila poškodovana dva vagona.

Izpostava Novo mesto

Ob 19.20 je na cesti med Suhorjem in Dragomljo vasjo, občina Metlika, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Suhor in Metlika so goreče vozilo pogasili, posuli vpojno sredstvo po izteklih motornih tekočinah ter odstranili onesnaženo zemljino. Vozilo je uničeno.

 

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih

Izpostava Nova Gorica

Ob 2.20 je v naselju Col v občini Ajdovščina gorelo na območju ekološkega otoka. Gasilci PGD Col so pogasili požar, ki je uničil vse zabojnike na ekološkem otoku in delno očistili površino. Prisotni so bili tudi policisti. Gasilci Gasilskega reševalnega centra (GRC) Ajdovščina so bili v pripravljenosti.

Izpostava Trbovlje

Ob 8.50 je v naselju Dobovec, občina Trbovlje, zagorelo v zabojniku za komunalne odpadke. Požar so pogasili gasilci PGD Dobovec.

 

Sproščanja nevarnih plinov

Izpostava Ljubljana

Ob 12.54 se je v ulici Pod Gozdom v Ljubljani sprožil javljalnik za CO. Gasilci GB Ljubljana so izmerili prisotnosti CO plina z detektorjem. Detektor je zaznal prisotnost ogljikovega monoksida (CO) plina v stanovanju. Gasilci so zato izklopili plinsko peč in zaprli glavni ventil za plin ter nato stanovanje in stopnišče prezračili ter do prihoda servisne službe lastnici prepovedali nadaljnjo uporabo plinske peči.

Ob 17.51 so na Vodovodni cesti v Ljubljani v večstanovanjskem objektu stanovalci zaznali vonj po plinu. Gasilci GB Ljubljana so iz objekta umaknili stanovalce, preiskali objekt in ugotovili, da pušča plinska jeklenka v stanovanju. Gasilci so jeklenko iznesli na prosto, pregledali in prezračili objekt.

 

Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev

Izpostava Postojna

Ob 8.20 sta v naselju Koritnice, občina Ilirska Bistrica, pripadnika Državne enote za varstvo pred Neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) Notranjske regije odstranila in do uničenja shranila na varno protiletalsko raketo jugoslovanske izdelave, ostanek iz obdobja II. svetovne vojne, najdeno dne 6. 2. 2021.

 

Tehnična in druga pomoč

Izpostava Celje

Ob 8.55 so v Šaleku v Velenju gasilci PGD Velenje s tehničnim posegom rešili iz okvarjenega dvigala večstanovanjskega objekta ujeto osebo. O dogodku so obvestili upravnika stavbe.

Ob 21.55 so v Podkraju pri Velenju gasilci iz PGD Pesje očistili žleb ter odtočni jarek, ki je bil zamašen in je voda odtekala v stanovanjsko hišo.

Izpostava Kranj

Ob 18.22 je v Britofu, občina Kranj, ob servisiranju kanala hidro elektrarne prišlo do vdora vode v prostore. Gasilci PGD Britof so s pomočjo potopnih črpalk smo izčrpali približno 6 kubičnih metrov vode.

Ob 19.15 je v Dražgoški ulici v Kranju zaradi zamašenega odtoka na strehi objekta meteorna voda pričela vdirati v stanovanje. Gasilci iz GARS Kranj so s tehničnim posegom odmašili odtok in posesali vodo iz prostorov stanovanja.

Izpostava Ljubljana

Ob 6.35 je v ulici Mačkovci v Domžalah v kleti gostinskega lokala iz cevi iztekala voda. Lastnik je zaprl ventil pred prihodom gasilcev Centra za zaščito in reševanje (CZR) Domžale. Ti so izčrpali in posesali iz prostorov približno pet kubičnih metrov vode.

Ob 14.16 so v naselju Dragomelj, občina Domžale, gasilci CZR Domžale nudili pomoč reševalcem NMP Domžale pri prenosu obolele osebe po stopnicah do reševalnega vozila.

Ob 16.55 se je v naselju Kresniški vrh, občina Litija, podrlo drevo ob železniški progi. Podrto drevo so odstranili gasilci PGD Kresnice.

Izpostava Maribor

Ob 19.04 so na Ljubljanski ulici v Mariboru gasilci GB Maribor s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja večstanovanjskega objekta in tako omogočili vstop reševalcem Nujne medicinske pomoči (NMP) do poškodovane osebe.

Izpostava Nova Gorica

Ob 16.33 so v Ročinju, občina Kanal, gasilci PGD Kanal s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in tako omogočili vstop reševalcem NMP do mrtve osebe.

Ob 18.53 so na Triglavski ulici v Idriji gasilci PGD Idrija s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in tako omogočili vstop reševalcem NMP do obolele osebe.

Izpostava Postojna

Ob 10.25 so na Cesti na Lenivec v Sežani gasilci Zavoda za gasilno in reševalno službo (ZGRS) Sežana s tehničnim posegom odprli vrata na balkonu in nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Sežana, ki so nato poškodovanca na kraju oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico.

Napoved za naslednje dni

Vremenska napoved za naslednje dni je dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/

Opozorilo

Meteorološko stanje in napoved je dostopno na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na Linku:

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/warning/

 

Po podatkih Agencije RS za okolje je predvsem v visokogorju Julijskih Alp nevarnost plazov velika.

Hidrološko stanje in napoved

Hidrološko stanje in napoved je dostopna na spletnih straneh agencije Republike Slovenije za okolje na Linku:

 Vir: http://www.arso.gov.si/vode/napovedi/

Razmere v gorah

Nevarnost snežnih plazov je v visokogorju Julijskih Alp, nad nadmorsko višino okoli 1900 m, VELIKA, 4. stopnje, nižje in drugod pa ZNATNA, 3. stopnje. V visokogorju so zaradi velike količine novega snega nevarna številna pobočja z zmernim naklonom, zlasti pa severna pobočja kamor je močan južni veter odlagal sneg. Pričakujemo srednje do velike plazove suhega snega. Nižje je snežna odeja mokra in marsikje premočena do tal, zlasti na strmih pobočjih in grapah se bodo še prožili plazovi mokrega snega in zdrsni plazovi.

Včeraj v nedeljo je v visokogorju nad okoli 2000 m obilno snežilo, nižje pa deževalo. V visokogorju Julijskih Alp je zapadlo od 50 cm pa tudi do 130 cm snega. Snežilo je pri temperaturi malo pod lediščem, zato je sneg razmeroma vlažen. Pihal je tudi močan veter južnih smeri, ki je prenašal sneg in na severnih straneh grebenov in sedel gradil nove opasti, zamete in klože. Meja sneženja se je počasi spuščala. Pod 1800 m je sneg zelo moker in se je v preteklih dneh hitreje posedal in tudi talil. Pojavljali so se številni plazovi mokrega snega. Danes se je meja sneženja ponekod že spustila do okoli 1000 m. Tudi v sredogorju je zapadlo okoli 10 cm južnega snega.

V ponedeljek bo pretežno oblačno in megleno. Občasno bodo še padavine, popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe. Meja sneženja bo med 700 in 1200 m, popoldne se bo spuščala. Zjutraj bo še pihal zmeren južni do jugozahodni veter, ki bo čez dan oslabel. Temperatura na 1500 m bo okoli -2, na 2500 m pa okoli -8 °C. V torek bo večinoma oblačno in megleno. Predvsem zjutraj in dopoldne bodo še padavine, ki bodo popoldne prehodno oslabele. Meja sneženja bo sprva pod 1000 m, popoldne pa se bo malo dvignila. Pihal bo zmeren jugozahodnik. Na 1500 m bo okoli 0, na 2500 m pa okoli -5 °C. V sredo bo v sredogorju in visokogorju ponovno obilneje snežilo. Pihal bo zmeren do močan jugozahodnik. Na 1500 m bo okoli 1, na 2500 m pa okoli -5 °C. V četrtek bo sneženje ponehalo, občutno se bo ohladilo.

V gorah bo do srede zapadlo od 40 pa tudi do 80 cm snega, manj snega bo zapadlo v sredogorju, kjer bo sneg precej moker. Ob sneženju bo pihal jugozahodnik, ki bo gradil nove snežne nanose. Razmere bodo zlasti v visokogorju zelo zahtevne. Zaradi kopičenja snega bo tudi v naslednjih dneh, do vključno srede, nevarnost proženja snežnih plazov v visokogorju Julijcev ostala VELIKA, 4. stopnje, nižje in drugod pa bo ZMERNA, 3 stopnje.