Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje RS

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 5. februarja 2021

Epidemije in okužbe ljudi, živali in rastlin

1.  Povzetek poročila

V Sloveniji je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) do vključno 4. 2. 2021 opravljenih skupaj 1.200.835 testiranj (PCR in HAGT). 4. 2. 2021 je bilo opravljenih 12.904 testiranj (5.247 PCR in 7.657 HAGT) in potrjenih 959 novih okužb s COVID-19 (779 PCR in 180 HAGT), kar skupno znaša 7,4 odstotka pozitivnih testov (14,8 odstotka PCR in 2,4 odstotka HAGT). Do 4. 2. 2021 je bilo z enim odmerkom cepljenih 54.222 oseb, z dvema odmerkoma pa 36.819.

Po podatkih spletišča državne uprave (GOV.SI) in COVID-19 sledilnika so 4. 2. 2021 v bolnišnicah zdravili 988 bolnikov s COVID-19, od tega 161 na intenzivni negi, 78 oseb je bilo odpuščenih iz bolnišnične oskrbe. Umrlo je 14 oseb, od marca 2020 skupaj 3.595.

Na državni, regijski in občinski ravni je bilo 5. 2. 2021 vključenih 1.270 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, predstavnikov javnih služb ter 213 prostovoljcev humanitarnih organizacij.

2.  Poročilo o izvedenih aktivnostih

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije (CZ RS) je spremljal situacijo in koordiniral aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči na različnih ravneh. Sodeloval je na seji Štaba Civilne zaščite (CZ) za Notranjsko, ki so se je udeležili tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, g. Janez Cigler Kralj in direktorji domov za starejše občane z notranjskega območja. Analizirali so izvajanje ukrepov ob vdoru koronavirusa v domove za starejše občane in sodelovanje Civilne zaščite.

Psiholog Enote za psihološko pomoč CZ je izvedel razbremenilni pogovor v Klicnem centru za informacije o korona virusu.

Regijski in občinski štabi CZ so spremljali razmere v regiji in občinah ter komunicirali z različnimi deležniki na lokalni in regijski ravni.

Pripadniki CZ, redarske službe, policija, občinski inšpektorji in prostovoljci so opravljali terenske obhode in preverjali spoštovanje ukrepov na javnih površinah. Logistično in tehnično so pomagali pri izvedbi brezplačnega množičnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi.

Občine so sodelovale pri koordinaciji razporejanja prostovoljcev, pomagale pri oskrbi ranljivih skupin, usklajevale pripravo, način delitve in dostavo brezplačnih kosil za socialno ogrožene učence in dijake, nudile pomoč pri šolanju ter pomagale pri prevozu brisov. Občanom so nudile informacije po telefonu in elektronski pošti. Vzpostavljene so telefonske številke za nudenje psihosocialne pomoči.

Gasilske enote širšega pomena so po potrebi razkuževale objekte v javni rabi.

Iz obmejnih občin poročajo o povečanem številu hitrih testiranj za potrebe dnevnih migrantov in problemih (na testiranje prihajajo tudi prebivalci drugih občin, pomanjkanje kadra …). Na točki testiranja v Mestni občini Nova Gorica je prišlo do verbalnega nasilja nad pripadniki CZ in zdravstvenim osebjem. Na območju Štaba CZ za Obalno regijo so prejeli več pobud občanov, zavodov in podjetij s prošnjo za spremembo odloka, ki bi uredil lažje prehajanje državne meje za dnevne migrante.

Na ministrstvih so izvajali naloge skladno z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh oziroma načrti dejavnosti ter upoštevali potrebne ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. Odgovarjali so na vprašanja glede izvajanja določil odlokov v njihovi pristojnosti. Pristojne inšpekcijske službe so nadzorovale izvajanje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.

 

Nesreče na vodi in v vodi

Izpostava Ljubljana

Ob 16.30 je v Tomačevem, občina Ljubljana, pod avtocestnim mostom oseba padla v reko Savo. Gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana so jo s pomočjo rafta zvlekli na breg in oživljali do prihoda reševalcev Nujne medicinske pomoči (NMP) Ljubljana, ki so jo na kraju oskrbeli in prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. Aktivirani so bili tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Nadgorica, Podgorica-Šentjakob in Zadobrova-Sneberje-Novo Polje, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

 

Nesreče v cestnem prometu

Izpostava Maribor

Ob 9.08 je na Okoški Gori, občina Oplotnica, osebno vozilo trčilo v drevo. Gasilci PGD Slovenska Bistrica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter nudili pomoč policiji in reševalcem NMP, ki so v nesreči poškodovani osebi na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Maribor.

 

Požari v objektih

Izpostava Kranj

Ob 9.38 so se v naselju Zgornje Laze, občina Gorje, v dimniku stanovanjskega objekta vnele saje. Saje so pogorele pred prihodom gasilcev PGD Gorje in Podhom, ki so nato dimnik in okolico preventivno pregledali s termovizijsko kamero. V požaru ni nastala škoda.

Izpostava Ljubljana

Ob 6.42 je na Obrtniški ulici v Logatcu zagorelo na ventilacijskem sistemu podjetja. Gasilci PGD Dolnji Logatec so zaposlene umaknili iz objekta, odprli prezračevalni sistem in pogasili požara ter nato prezračili vse prostore.

Izpostava Nova Gorica

Ob 17.56 so v naselju Batuje, občina Ajdovščina, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Selo in Gasilskega reševalnega centra (GRC) Ajdovščina so pogasili tleče saje, delno očistili dimniško tuljavo in dimnik pregledali s termovizijsko kamero.

 

Požari na prometnih sredstvih

Izpostava Celje

Ob 9.54 je v naselju Šmihel nad Mozirjem, občina Mozirje, zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Mozirje so požar, ki je uničil osebno vozilo, pogasili, odklopili akumulator ter pregledali vozilo in okolico.

Ob 17.06 je v naselju Ravne, občina Šoštanj, zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Gaberke so zavarovali kraj dogodka in pogasili požar v zadnjem delu vozila.

Izpostava Kranj

Ob 0.15 je zagorel delovni stroj v naselju Perniki, občina Gorje. Posredovali so gasilci PGD Gorje in Bled, ki so požar pogasili.

Ob 15.49 je v naselju Mevkuž, občina Gorje, zagorelo zapuščeno osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGD Gorje in Bled.

 

Požari v naravi oziroma na prostem

Izpostava Murska Sobota

Ob 17.04 je v naselju Gradišče, občina Tišina, gorel kup odpadkov. Požar so pogasili gasilci PGD Gradišče.

 

Eksplozije

Izpostava Kranj

Ob 15.24 je v naselju Lancovo, občina Radovljica, v obrtni delavnici eksplodiralo v okolici peči na trda goriva. Gasilci PGD Lancovo, Podnart in Radovljica so pregledali objekt, zavarovali kraj eksplozije, odklopili elektriko in vodo ter nudili pomoč policiji pri razsvetljavi kraja dogodka. V eksploziji so tri osebe izgubile življenje.

 

Sproščanja nevarnih plinov

Izpostava Murska Sobota

Ob 8.58 se je na ulici Trate v Gornji Radgoni pri izkopavanju poškodovala plinska napeljava. Gasilci PGD Gornja Radgona so zavarovali kraj nesreče, zaprli ventile napeljave, zatesnili cev ter izmerili prisotnost plinov v prostorih bližnjih objektov.

 

Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev

Izpostava Nova Gorica

Ob 10.20 so na območju naselja Nova Vas, občina Miren-Kostanjevica, arheologi pri izkopavanjih našli več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so odstranili in do uničenja shranili na varno v skupni masi 28,221 kilograma nevarnih najdb italijanske, francoske in avstro-ogrske izdelave iz obdobja I. svetovne vojne.

Ob 12.45 je na območju hriba Panovec, občina Nova Gorica, gozdar našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Severnoprimorske regije so najdena ubojna sredstva odstranili in do uničenja shranili na varno najdeno topovsko granato kalibra 210 milimetrov, mase 102 kilograma, italijanske izdelave in pet ročnih bomb, vsaka z maso 1,2 kilograma in avstro-ogrske izdelave. Vse nevarne najdbe so iz obdobja I. svetovne vojne.

 

Tehnična in druga pomoč

Izpostava Koper

Ob 9.06 so na ulici Prisoje v Kopru gasilci Javnega zavoda Gasilske brigade (JZ GB) Koper iz okvarjenega dvigala večstanovanjskega objekta s tehničnim posegom rešili ujeto občanko. O dogodku so gasilci obvestili pristojnega serviserja.

Ob 12.14 so v naselju Seča, občina Piran, gasilci JZ GB Koper s tehničnim posegom odprli vrata in tako omogočili vstop reševalcem NMP do mrtve osebe.

Izpostava Kranj

Ob 10.50 so na Cesti Franceta Prešerna na Jesenicah gasilci Gasilske reševalne službe (GARS) Jesenice s tehničnim posegom iz okvarjenega dvigala večstanovanjskega objekta rešili ujeto osebo ter dvigalo izklopili in o dogodku obvestili pristojni servis.

Izpostava Ljubljana

Ob 16.42 je v Kajuhovi ulici v Ljubljani padla starejša oseba v zaklenjeni sobi v stanovanju v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe. Gasilci GB Ljubljana so v sobo vstopili skozi okno s pomočjo vrvne tehnike z enega nadstropja više, s tehničnim posegom odprli vrata sobe in odklenili vhodna vrata stanovanja ter policistom in reševalcem NMP Ljubljana omogočili vstop. Reševalci so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Ob 21.41 so v Topniški ulici, občina Ljubljana, gasilci GB Ljubljana, s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in tako omogočili vstop reševalcem in policiji.

Izpostava Murska Sobota

 Ob 16.26 je na Trgu svobode v Gornji Radgoni v poslovnem objektu počila cev centralne napeljave. Vodo iz objekta so prečrpali gasilci PGD Gornja Radgona.

Napoved za naslednje dni

Vremenska napoved za naslednje dni je dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

 http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/

Opozorilo

Po podatkih Agencije RS za okolje se bo zaradi odjuge in večje količine dežja predvsem v
Julijcih ter v zahodnih in osrednjih Karavankah v nedeljo povečala nevarnost snežnih plazov in
bo VELIKA. Posamezni plazovi bodo lahko dosegli tudi dno dolin.

Hidrološko stanje in napoved

Hidrološko stanje in napoved je dostopna na spletnih straneh agencije Republike Slovenije za okolje na Linku: 

Vir: http://www.arso.gov.si/vode/napovedi/